Saken oppdateres.

TV I 2018 undertegnet TV 2 en avtale med Kulturdepartementet om at TV 2 skulle bli en såkalt kommersiell allmennkringkaster. Dette innebar at TV 2 må oppfylle en rekke krav, blant annet at majoriteten av kanalens redaksjonelle medarbeidere skal befinne seg utenfor Oslo. Til gjengjeld kunne TV 2 bli kompensert med inntil 135 millioner kroner årlig.

TV 2 har sitt hovedkontor i Bergen, men nå har medietilsynet konkludert med at TV 2 likevel ikke har overholdt dette kravet, og reduserer kompensasjonen for 2019 med 5,8 millioner kroner.

Allerede i sommer ble det varslet at TV 2 ville få en reaksjon for ikke å ha fulgt kravet, men det er først nå summen ble klar.

Formålet med avtalen om en kommersiell allmennkringkaster er å opprettholde mediemangfoldet, og sikre en reell konkurrent til NRK, samtidig som det blir produsert og sendt riksdekkende nyhetssendinger utenfor Oslo.

– Lokaliseringen av TV 2s redaksjonelle virksomhet utenfor hovedstaden er dermed ett av de viktigste formålene med kompensasjonsordningen, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet i en pressemelding fredag.

Oppfylte ikke kravet i syv måneder

Tilsynet skriver i meldingen at TV 2 ikke hadde majoriteten av de redaksjonelle medarbeiderne på plass i hovedredaksjonen i Bergen før 1. august i fjor, og at lokaliseringskravet altså ikke ble fulgt i de syv første månedene av fjoråret.

– Ved brudd på noen av kravene i allmennkringkastingsoppdraget, skal Medietilsynet redusere kompensasjonen med et beløp som tilsvarer utgiftene TV 2 har spart ved å ikke oppfylle forpliktelsen, sier Velsand.

Medietilsynet påpeker at kanalen fra august 2019 og ut året hadde tilstrekkelig antall medarbeidere i Bergen til at lokaliseringskravet var oppfylt.

Videre peker tilsynet på at en revisorbekreftet rapport viser at merkostnadene knyttet til lokaliseringskravet fra 1. januar til 1. august i fjor var på litt i overkant av 5,8 millioner, og at det var slik tilsynet landet på denne summen.

DN har forsøkt å kontakte TV 2-sjef Olav T. Sandnes, men har foreløpig ikke fått svar.

– Vært kjent lenge

Kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 peker på at reduksjonen i kompensasjon har vært kjent lenge, og mener at avviket har en god forklaring.

– Før avtalen ble signert hadde vi to valg: enten å utsette avtalen i ett år, eller å rette opp avvikene underveis. Vi valgte det siste, og leverer nå på det kravet.

Hun forteller at kravet sånn sett var ventet.

– Vi forstår at vi ikke kan få kompensasjon for det vi ikke har levert, det var vi forberedt på, og kommer til å ta det til etterretning. Vi kommer ikke til å klage på vedtaket., sier Willand, og legger til:

– Både det redaksjonelle og økonomiske regnskapet viser at vi nå leverer på avtalen, og at vi har en viktig funksjon for mediemangfoldet, og spesielt for Bergen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.