Internett og sosiale plattformer kalles med rette for demokratiserende. De har bidratt til at mange flere enn tidligere kan skaffe seg informasjon fra et mangfold av kilder, diskutere med flere og danne seg egne meninger ut fra dette. Portvokterne er blitt færre og svakere. Det er hovedsakelig bra.

For tiden holder jeg en del foredrag om Ytringsfrihetskommisjonens rapport. Jeg har ennå ikke møtt noen som ønsker seg tilbake til tiden da vi var henvist til å skrive innlegg i avisen hvis vi hadde noe på hjertet, og så krysse fingre og håpe at det ble publisert.