Statsadvokat Andreas M.A. Strand i Oslo statsadvokatembeter opplyser til DN at etterforskningen ikke har «frembragt informasjon som foranlediger straffeforfølgning» av enkeltpersoner». De har også vurdert om det er grunnlag å ilegge foretaksstraff overfor DNB.

Etter en samlet vurdering opplyser statsadvokaten at de ikke ser det som hensiktsmessig å ta i bruk foretaksstraff.

– Etter statsadvokatens oppfatning bør imidlertid sakens forhold vurderes forfulgt administrativt. Saken henlegges derfor som straffesak og overføres Finanstilsynet, opplyser statsadvokat Strand til DN.

Han ønsker ikke å utdype saken ytterligere. DNB ble informert torsdag om at Oslo statsadvokatembeter hadde henlagt saken.

– Vi er veldig fornøyd med at saken er avsluttet og har hatt et godt samarbeid med Økokrim. Det er viktig at bankene å bidrar i saker om økonomisk kriminalitet, og DNB har delt all relevant informasjon som vi har hatt, sier konserndirektør for kommunikasjon og bærekraft i DNB, Thomas Midteide til DN.

I november 2019 opplyste Økokrim at de hadde startet etterforskning av DNB, etter den påståtte korrupsjonssaken knyttet til den islandske fiskerikjempen Samherji.

Etter at Økokrim-sjefen erklærte seg inhabil i saken, var det Oslo statsadvokatembeter som overtok etterforskningen i høst.

Startet etterforskning i 2019

19. november i 2019 meldte den islandske avisen Stundin at 70 millioner dollar, tilsvarende 670 millioner kroner var sluset gjennom DNB via et skallselskap i skatteparadiset Marshalløyene til Namibia. Samherji ble anklaget for å bestukket tjenestemenn for å ha sikret seg tilgang på kvoter av hestemakrell.

I slutten av november opplyste Økokrim at etaten skulle etterforske DNB i tilknytning til Samherjis aktiviteter i Namibia. Det islandske fiskeriselskapet skal i en årrekke ha brukt den norske storbanken for å sluse penger via skatteparadis til en eller flere tjenestemenn. Etterforskningen skulle se på om pengene kunne knyttes til mulig hvitvasking og potensielle bestikkelser.

Saken ble kjent etter at Samherjis tidligere Namibia-sjef Johannes Stefansson bestemte seg for å varsle om det han anser om tvilsom virksomhet for å få tilgang til verdifulle fiskekvoter i Namibia. DNB ga på forhånd sitt samtykke til at Økokrim kunne gå ut med informasjon om at det var en etterforskning på gang.

Namibiske myndigheter startet sin etterforskning av saken i august 2018. Varsleren har vært i tett dialog med både påtalemyndigheten på Island og antikorrupsjonsmyndigheten i Namibia. Økokrim skal ifølge varsleren ha fått informasjon fra Namibia om pengetransaksjoner via DNB i en tidlig fase av etterforskningen.

Økokrim har tidligere opplyst til DN at etterforskningen er avgrenset til forhold som angår DNBs rolle som Samherjiis bankforbindelse.

I en melding skriver Samherji at det er blitt møtt med alvorlige beskyldninger om hvitvasking av penger gjennom transaksjoner med DNB knyttet virksomheten i Namibia.

«Oslo statsadvokatembeters avgjørelse om saken bekrefter at disse påstandene var uriktige», skriver selskapet.

Samherji sier videre at det har fastholdt at påstandene var uriktig hele veien, helt siden saken ble kjent i islandske medier. Selskapet er kritisk til pressedekningen både på Island og i Norge.

Overtok etterforskning

I september ble det klart at Økokrim-sjef Pål Lønseth hadde erklært seg inhabil i den profilerte etterforskningen av Norges største bank.

Bakgrunnen for habilitetsvurderingene knyttet til Økokrim-sjefen, er at Lønseth har ledet granskningsavdelingen til konsulentselskapet PwC, som har vært inne i flere store granskninger.

– Som advokat i PwC var jeg engasjert av et selskap som tidligere hadde gjort et oppkjøp av et selskap i Samherji-strukturen. Min daværende klient ønsket å granske om det oppkjøpte selskapet hadde vært involvert i bestikkelser. De undersøkelsene vi gjorde hadde klare sider mot Namibia og Islands etterforskning, men ingen direkte implikasjoner for etterforskningen av DNBs mulige brudd på hvitvaskingsloven, sa Lønseth til DN den gang og la til:

– De ulike etterforskningene i de forskjellige land har likevel betydning for hverandre. Informasjon i den ene etterforskningen kan ha betydning for de andre.

I november i fjor ble det klart at Oslo statsadvokatembeter skulle overta etterforskningen fra Økokrim. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.