– Vi vil ha et arbeidsliv der ingen går ut på dato. Derfor er det enda viktigere enn tidligere at det er gode muligheter til å lære og utvikle seg. Vi må lære hele livet, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Utvalget teller 14 medlemmer og ledes av seniorforsker Simen Markussen. Noe av hensikten med arbeidet er å finne ut hvilke etter- og videreutdanninger som universiteter, høgskoler og fagskoler skal tilby for å møte arbeidsmarkedets behov framover.

– Det er svært viktig at en eventuell automatiseringsbølge fører til omstilling og vekst, og ikke utstøting og utenforskap. Skal vi klare det, er etter- og videreutdanning et av flere sentrale virkemidler, sier Markussen.(Vilkår)