EU-kommisjonen gransker Microsofts oppførsel i striden om felles kravspesifikasjon til nettbasert dokumentlesing.

I et brev datert 8. februar i år ber EU-kommisjonen de nasjonale standardiseringsorganisasjonene rapportere om eventuelle uregelmessigheter i forbindelse med Microsofts kamp om å få godkjent dokumentformatet Open XML i ISO, den internasjonale standardiseringsorganisasjonen. Open XML er et format for lesing og lagring av dokumenter på internett (se faktaboks).

Også den norske standardiseringsorganisasjonen Norsk Standard har mottatt brevet, der EU-kommisjonen viser til diverse presseoppslag om påståtte uregelmessigheter.

Påvirkning
EU-kommisjonen vil blant annet ha svar på hvordan standardiseringsorganisasjonene forberedte seg på sin stemmegiving i ISO i september ifjor og nå i disse dager - rett før den endelige dommen over standarden faller i slutten av mars.

Uten denne ISO-godkjennelsen risikerer Microsoft å miste markedsandeler, særlig i offentlig sektor, der ISO-sertifisert programvare kan bli satt som krav.

I flere land er ISO-prosessen blitt kritisert. Det er kommet beskyldninger om at Microsoft har forsøkt å påvirke stemmegivingen. I Sverge ble det avslørt at Microsoft forsøkte å kjøpe stemmer ved å tilby partnere utvidet markedsstøtte.

Også i Norge er det kommet kritikk mot en kampanje Microsoft Norge har kjørt mot partnere og kunder. 37 likelydende brev er sent til Standard Norge, der organisasjonen oppfordres til å støtte Open XML.

Kommunikasjonsdirektør Eirik Lae Solberg i Microsoft Norge mener kampanjen i Norge ikke kan kritiseres.

- Vi sendte ut et standardbrev og ba om støtte fra 37 partnere. Kall det en underskriftskampanje, men vi synes det er et legitimt virkemiddel, uttalte Lae Solberg til DN.

Standard Norge har heller ikke funnet grunn til å rapportere inn dette til EU-kommisjonen. I sitt svarbrev skriver underdirektør Ivar Jachwitz i Standard Norge at det ikke har vær irregulær oppførsel i den norske debatten.

«Vi har ikke vært utsatt for uakseptabel opptreden som har satt prosessen eller avstemmingen i fare», heter det i brevet fra Standard Norge.

Oppsiktsvekkende
Teknisk direktør Håkon Wium Lie i Opera Software reagerer på at Standard Norge ikke har varslet om Microsofts underskriftskampanje til EU-kommisjonen.

- Standard Norge er blitt spurt om de har sett «irregulariteter» i den norske prosessen. 37 likelydende brev må kunne betraktes som en irregularitet. Hvorvidt brevskriverne er blitt presset med ulovlige midler hverken kan eller bør Standard Norge vurdere, men de kan heller ikke frikjenne Microsoft, sier Wium Lie.

Han mener Standard Norge har plikt til å rapportere en slik hendelse når myndigheter ber om det. Han forstår at også Microsoft kjemper for sine synspunkter, men at selskapet står bak 37 likelydende brev til Standard Norge hører ikke hjemme i en teknisk standardiseringsprosess, mener Wium Lie.

- Det er oppsiktsvekkende at Standard Norge har valgt å holde tilbake informasjon i etterforskningen som EU-kommisjonen har iverksatt, sier Wium Lie.

Også lederen av den norske ISO-komiteen, Steve Pepper, uttalte til DN i går at han mener Standard Norge blir brukt av tung og mektig aktør i denne prosessen.

Diskutér saken under!(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.