- Denne dommen innebærer at Norge må gjøre vesentlige endringer i reglene for foreldrepermisjon, sier Stig Eidissen, tidligere advokat og nå doktorgradsstipendiat innen EØS-rett ved Universitetet i Tromsø til Aftenposten.

En offentlig ansatt dommer i Hellas gikk til sak mot staten fordi han ikke fikk utbetalt penger for å ta foreldrepermisjon. Begrunnelsen var at kona ikke var i jobb. EU-domstolen i Luxembourg fastslår imidlertid at dette strider mot EUs direktiver for foreldrepermisjon og likestilling, som begge er innført i Norge.

Den norske foreldrepermisjonen består av en fedre- og en mødrekvote, begge på ti uker, samt en fellesperiode på 29 uker. Men er ikke mor i jobb, eller hun ikke studerer eller driver annen godkjent aktivitet, får ikke en far i full jobb foreldrepenger for fellesperioden. En mor med permisjonsrettigheter vil imidlertid få lønnet permisjon uavhengig av fars aktivitet.

Stig Eidissen fastslår at EU-domstolen anser mor og far som jevnbyrdige omsorgspersoner, og at det er diskriminerende å stille krav til mors aktivitet for at far skal kunne ta ut foreldrepermisjon. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.