Arbeidsløsheten har falt jevnt og trutt i EU siden toppen ble nådd i 2013. Den gang lå arbeidsløsheten på 11 prosent.

Nye tall fra EUs statistikkbyrå Eurostat viser at 18,1 millioner mennesker var registrert som arbeidsløse i EU i november, en reduksjon på 155.000 fra måneden i forveien.

I eurosonen lå arbeidsløsheten på 8,7 prosent i november, det laveste nivået siden januar 2009.

Hellas og Spania skiller seg ut i tallmaterialet. I Spania lå arbeidsløsheten på 16,7 prosent i november. Hellas henger noe etter med statistikken, men hadde en arbeidsløshet på 20,5 prosent i september.

I motsatt ende ligger Tsjekkia med en arbeidsløshet på bare 2,5 prosent.

Ungdomsledigheten er fortsatt høy i mange land, men også her gikk antallet ned fra oktober til november. Ungdomsledigheten lå på 16,2 prosent i EU som helhet i november.

Siden årtusenskiftet er det bare i perioden 2007–2008 at arbeidsløsheten har vært lavere enn i dag.(Vilkår)