– Forslaget bør omgjøres til en minimumsregel uten tak for de landene som ønsker bedre rettigheter. Dette ville i så fall gjøre at vi kunne beholdt dagens gode forbrukerbeskyttelse i Norge, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

EU-kommisjonen la i 2015 fram et forslag til et nytt netthandelsdirektiv som la opp til en klagefrist på to år ved handel på nettet. Det som bekymrer Forbrukerrådet nå, er at Kommisjonen nå går enda lenger og foreslår samme klagefrist på varer med feil, uansett om de er kjøpt på nett eller i en fysisk butikk.

– Vi har hele tiden fryktet at det opprinnelige forslaget var ment for å berede grunnen for en svekkelse av klagefristen uansett hvor varen er kjøpt. Dessverre viser det seg at vi fikk rett, sier Flesland.

Frykter dårligere garantier

I dag kan man reklamere på en vare i opptil fem år, avhengig av hvor lenge det man har kjøpt er ment å vare. Sofaer og mobiltelefoner er eksempler på varer som ifølge Forbrukerrådet har en forventet levetid på fem år. Det er to års klagefrist ved kjøp fra privatperson.

Forbrukerrådet har tidligere anslått at forslaget i verste fall vil gi et økonomisk tap på 1 milliard kroner for norske forbrukere. Frykten er at også dagens garantier vil reduseres.

– Gode lovmessige rettigheter har ført til at mange produsenter og selgere følger opp med gode garantier. Det er god grunn til å tro at disse reduseres hvis reklamasjonstiden reduseres. Dette gjelder ikke minst dagens nybilgarantier, sier Flesland.

Ber regjeringen gripe inn

Flesland ber nå regjeringen jobbe mer intenst opp mot EU for å sikre at norske og europeiske forbrukere ikke får redusert forbrukervernet.

– Vi er svært bekymret på forbrukernes vegne over hva som kan bli utfallet av lovgivningsprosessen. Vi er kjent med det viktige arbeidet som gjøres fra norsk side for å forhindre en reduksjon av reklamasjonsfristen i Norge. Med kommisjonens reviderte forslag håper vi at regjeringen ser grunn til å intensivere dette arbeidet, skriver Forbrukerrådet i et brev til europaminister Marit Berger Røsland (H), justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

Imot totalharmonisering

Horne sier til NTB at dette er en sak regjeringen prioriterer høyt, og at de jobber sammen med nettopp Forbrukerrådet for å bevare et godt forbrukervern.

– Regjeringen er imot en totalharmonisering, og særlig når det gjelder ansvarsperioden. Vi ønsker å beholde fem års reklamasjonsfrist, og dette har vært den norske posisjonen overfor EU i flere år, understreker Horne.

Statsråden mener imidlertid at alt håp ikke er ute for at gode, norske forbrukerrettigheter kan bevares slik de er i dag.

– De politiske prosessene i Brussel er kompliserte og situasjonen nå er til dels uoversiktlig. Men det jeg kan si, er at vi har all grunn til å tro at det kan gå den veien at reklamasjonsfristen ikke blir totalharmonisert.

Frykter dårligere produkter

Forbrukerrådet understrekerat en reduksjon i forbrukervernet etter deres oppfatning står i sterk kontrast til EUs satsing på områdene sirkulær økonomi og bærekraftig forbruk.

– Levetiden for mange produkter er allerede i dag kort, og reparasjoner utelukkes ofte på grunn av pris og tilgang til deler. Det er grunn til å frykte at dårligere forbrukerrettigheter kan resultere i produksjon og omsetning av produkter som er mindre holdbare, advarer Forbrukerrådet i brevet.

(©NTB)(Vilkår)