EU har i dag et komplisert system med rabatter på unionens felles budsjett.

Bakteppet er rabatten som Storbritannias statsminister Margaret Thatcher ble innvilget på 1980-tallet. I ettertid har land som Danmark, Nederland, Sverige, Tyskland og Østerrike fått «rabatter på rabatten» og andre justeringer som plaster på såret.

Når britene nå går ut av EU, forsvinner også den britiske budsjettrabatten. EU-kommisjonen mener det derfor heller ikke gir mening å fortsette å gi rabatt på rabatten.

Kommisjonen foreslår derfor en gradvis utfasing over fem år etter 2020, slik at rabattene avvikles helt innen 2026.(Vilkår)