Saken er oppdatert.

– Ut fra den kunnskapen vi har nå, er det full samling i LO om å si nei, sier LO-sekretær Are Tomasgard til NTB.

I uttalelsen fra mandagens sekretariatsmøte konkluderer LO at «med det vi vet nå kan ikke LO anbefale at Norge implementerer tredje energimarkedspakke» og tilslutning til EUs energibyrå Acer.

Det er først og fremst usikkerhet knyttet til hvilke fullmakter som i fremtiden kan bli lagt under den nye, norske reguleringsmyndigheten RME som får LO til å si nei.

– Det er usikkerhet rundt hvordan RME, som er tenkt underlagt NVE, kan komme til å utvikle seg over tid, gitt den dynamikken som ligger i EU-systemet, sier Tomasgard.

Det var Frifagbevegelse som først omtalte saken.

– Ny situasjon

LOs to største forbund Fellesforbundet og Fagforbundet har begge sagt nei til energipakken. Forhandlingene i energi- og miljøkomiteen på Stortinget er nå inne i sluttfasen, og Acer-motstanderne håper LOs nei kan få Ap til å konkludere på samme måte.

– Vi har nå en ny situasjon der SV, Senterpartiet og Rødt står sammen med fagbevegelsen og store deler av grasrota i Ap. Det betyr at Ap må gjøre et valg – skal de stå sammen med sine allierte eller høyresiden, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

– Nå er spørsmålet om Aps ledelse tar en full konfrontasjon med en samlet fagbevegelse ved å gå inn for Acer – eller slutter rekkene mot Frp, Høyre og Venstres forsøk på å overføre makt over vannkraften til EU, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

For motstanderne handler saken om fremtidig råderett over norske energiressurser og industripolitikk.

Ber politikerne lytte

LO mener saken nå må utsettes til innholdet i den fjerde energipakken, som EU nå drøfter, er kjent og grundig analysert.

Tomasgard understreker at Norge har et godt energisamarbeid med EU og forutsetter at det vil fortsette.

– EU er avhengig av norsk energi, på samme måte som medlemmene i de forbundene som er representert i LO-sekretariatet, er avhengig av å få solgt produktene sine. Vi har gjort de avveiningene, men likevel konkludert som vi har gjort, sier han.

– Det bør det politiske miljøet lytte til, fremholder LO-sekretæren.

Stor motstand

Også Ap er sterkt splittet i spørsmålet, og omkring 100 Ap-ordførere har undertegnet et opprop mot energipakken. Partiledelsen besøkte sist helg skeptiske fylkeslag for å overbevise dem om å droppe motstanden.

Samtidig skrev DN sist helg at Ap tross intern motstand er klare til å støtte norsk tilslutning, fordi partiet skal ha fått gjennomslag for viktige krav i forhandlingene på Stortinget.

Samtalene har blant annet handlet om hvilke forutsetninger som må ligge til grunn for eventuell bygging av nye utenlandskabler, og om den nye reguleringsmyndigheten RME.

Utsatt flere ganger

For regjeringspartiene handler norsk Acer-tilslutning om å sikre Norge en plass rundt bordet når viktige energipolitiske beslutninger tas i Europa. Norge vil imidlertid ikke få stemmerett.

Regjeringen er opptatt av å sikre like rammevilkår i Norge og EU og viser til at Norge vil beholde full suverenitet over sine energiressurser.

– Det er fortsatt norske myndigheter som vil ha ansvar for norsk energipolitikk, heter det.

Energi- og miljøkomiteens to proposisjoner i saken skal avgis torsdag. Den tredje proposisjonen, fra utenriks- og forsvarskomiteen, avgis 19. mars.

kristian.so
(Vilkår)

Han skal ordne opp for Hydro i Brasil: -Jeg blir en god stund til
Eivind Kallevik ble denne uken ny leder for alumina og bauksitt-forretningsområdet i Hydro og skal ordne opp i Hydros Alunorte-anlegg i Nord-Brasil.
01:13
Publisert: