Totalt hadde UDI 150 asylmottak med 13.400 beboere for ett år siden. Ved utløpet av året var det 50 mottak igjen, med 5.100 beboere. Årsaken er den kraftige nedgangen i antallet asylsøkere etter toppåret 2015.

Det kom 3.546 asylsøkere til Norge i 2017, viser tall fra UDI. Ikke siden 1995 har antallet ankomster vært så lavt som de siste månedene i 2017.

1.252 av asylsøkerne som kom til landet i fjor, ble hentet fra Italia og Hellas gjennom EUs ordning med relokalisering. Ser man bort fra dem som ble relokalisert, var det en nedgang i antallet asylsøkere fra 2016. Dette gjelder for alle nasjonalitetsgrupper med unntak av tyrkere, som hadde en klar økning, opplyser Utlendingsdirektoratet.(Vilkår)