De russiske folkevalgte ble 10. april i fjor fratatt stemmeretten ut året etter Russlands annektering av den ukrainske Krim-halvøya.

Russerne forblir dessuten utestengt fra flere av forsamlingens styrende organer.

Beslutningen om å frata russiske parlamentarikere stemmeretten ble vurdert på ny i januar i år, og også den gang ble vedtaket opprettholdt av et stort flertall i parlamentarikerforsamlingen i Strasbourg.

Europarådet er opphavet til Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen og regnes som en viktig forkjemper for demokrati og menneskerettigheter i de i alt 47 medlemslandene. Også Ukraina er medlem.

Da Russland ble fratatt stemmeretten, svarte Moskva med å innstille alt samarbeid med forsamlingen, som er én av Europarådets mange institusjoner. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.