Den siste SSB-statistikken på prisene i det norske boligmarkedet tegner et annet bilde av prisutviklingen enn både tidligere SSB-statistikker og eiendomsmeglernes tall.

Norges Eiendomsmeglingsforbunds (NEF) statistikk over omsatte boliger på Finn.no viser at boligprisene i Norge økte 4,8 prosent i verdi fra 3. kvartal 2008 til samme kvartal i år.

Les også: Tidenes høyeste boligpriser

Fallende priser
Statistikken som Statistisk sentralbyrå publiserte i dag viser imidlertid at gjennomsnittlig kjøpesum per boligomsetning i tredje kvartal i år var på 2,3 millioner kroner. Dette er syv prosent lavere enn i 3. kvartal i fjor, skriver SSB på sine nettsider.

Ifølge SSB ble det tinglyst 20.700 omsetninger av bebygde boligeiendommer i fritt salg i 3. kvartal i år, en økning på bortimot en prosent fra tilsvarende kvartal i fjor.

Det er likevel et godt stykke bak 3. kvartal i 2007, da det ble omsatt 22.645 boliger.

Samlet omsetningsverdi for de omsatte boligene i 3. kvartal 2009 var 47 milliarder kroner, en nedgang på tre milliarder kroner fra samme periode året før.

En annen SSB-statistikk, «Boligprisindeksen», som ble publisert i oktober, viser i at boligprisene i tredje kvartal i år var 3,8 prosent høyere enn i samme kvartal i fjor.

- Begge er riktig
Forvirret? SSB mener at begge statistikkene er riktig, selv om de tilsynelatende tegner stikk motsatt bilde av prisutviklingen i markedet.

- Den viktigste forskjellen mellom statistikkene er at boligprisindeksen korrigerer for prisendringer som skyldes forskjeller i omsatte boligers gjennomsnittlige størrelse, geografiske beliggenhet og byggår over tid, sier Roger Jensen i SSB til DN.no.

- Men hvilken statistikk skal man tro på når den ene viser nedgang i boligprisene, og den andre oppgang?

- Helt klart boligprisstatistikken, dersom man vil vite prisutviklingen i boligmarkedet. Den andre viser kun gjennomsnittsverdien av omstatte boliger uten å ta hensyn til andre forhold, påpeker Jensen.

Hans kollega, seniorrådgiver Ole Rognstad, påpeker en annen ting som også må tas i betraktning når man ser på statistikk over tinglyste eiendommer.

- Vi vet at det er et etterslep i vår statistikk som vi publiserte i dag. Årsaken til det er at tinglysing av omsatte boliger ofte skjer fra noen uker til noen måneder etter at det faktiske salget har funnet sted, sier Rognstad.

Flere solgte fritidsboliger
Antall fritidsboliger omsatt i fritt salg økte med fem prosent, og antall boligomsetninger gikk opp knapt 1 prosent, sammenliknet med 3. kvartal i 2008. Gjennomsnittlig kjøpesum falt imidlertid med henholdsvis 10 og 7 prosent.

Det ble omsatt eiendommer til en samlet verdi av 65,1 milliarder kroner i 3. kvartal i år. Det er en nedgang på 6 prosent sammenliknet med 3. kvartal i fjor. I alt ble det tinglyst 44 400 omsetninger av fast eiendom, en økning på vel 3 prosent fra samme kvartal i fjor.

Dyrest i Vestfold
I 3. kvartal 2009 ble det omsatt 2 600 bebygde fritidseiendommer i fritt salg. Sammenliknet med samme kvartal i fjor er det en økning på 5 prosent. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning for disse eiendommene var 1,25 millioner kroner. Vestfold hadde det høyeste gjennomsnittet, med 2,5 millioner kroner. Deretter kom Vest-Agder, med en gjennomsnittlig kjøpesum på omtrent 1,9 millioner kroner. Omsetning av fritidseiendommer på festetomter inngår ikke i disse tallene.

Forbehold i SSBs statisikk
Når det gjelder prisstatistikken for fritidseiendommer er det viktig å merke seg at endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for en eiendomstype fra ett år til det neste ikke gir et riktig bilde av prisutviklingen i markedet som helhet.

De siste årene har det blitt bygd en rekke nye fritidseiendommer med høy standard. Derfor har økningen i gjennomsnittlig kjøpesum for fritidseiendommer vært større enn prisøkningen for en enkelt fritidseiendom i samme periode.

Det er også viktig å merke seg at statistikken tar utgangspunkt i datoen tinglysingen av omsetningen finner sted. Det kan gå flere uker og også måneder fra en eiendom blir solgt til den blir tinglyst. Statistikken for 3. kvartal gir derfor et bilde av de eiendomsomsetningene som ble tinglyst, og ikke de som ble solgt dette kvartalet.

Diskutér saken under.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.