Den seneste tiden har vært preget av stigende renter og fallende børser. Og omsider klarte heller ikke Oslo Børs å stå imot tyngdekraften. Etter en dramatisk septembermåned er hovedindeksen ned over 12 prosent siden toppen i mai.

Når børsene faller sitter de dystre spådommene løst hos ekspertene.