Harald James Otterhaug forvalter hedgefondet AAM Absolute Return Fund, som har gjort det best blant nordiske hedgefond hittil i år, ifølge en oversikt fra nettstedet HedgeNordic.

Fondet, som han driver via selskapet Oslo Asset Management, har hatt en avkastning på 46,1 prosent hittil i år. Det er et ganske stort hopp ned til nærmeste konkurrent på 38,9 prosent.

Den sterke avkastningen hittil i år kommer på toppen av 50,9 prosent avkastning i fjor.

Med rekorddyre aksjemarkeder, og en lang rekke tredjekvartalspresentasjoner de kommende ukene, er det mye å tenke på for investorer.

Otterhaug er imidlertid ikke så bekymret for akkurat det, da han prøver å se forbi kortsiktig uro og slike spesifikke hendelser.

– Vi er ikke så taktiske i å tilpasse oss til inntjeningssesonger, og vi prøver egentlig å unngå eksponering mot makroøkonomien og råvarepriser, fordi det er variabler der vi ikke har noe fortrinn. Men det er selvfølgelig vanskelig å ikke berøres av markedsklimaet i det hele tatt, sier han.

Fondet hans er orientert mot verdiaksjer, og ser etter selskapsspesifikke feilprisinger. Det kan være snakk om enkeltaksjer de mener er betydelig over- eller undervurderte, men også relative feilprisinger, for eksempel med tanke på kapitalstrukturen eller i forhold til andre selskaper i samme bransje.

Totalt sett har han det han omtaler som en ganske jevn fordeling mellom long- og shortposisjoner i porteføljen, og mener det finnes spennende muligheter for å gå short i blant annet enkelte høyt prisede grønne aksjer. Fondet hans har veddemål mot aksjer det mener kan falle 70–80 prosent, inkludert noen selskaper på Oslo Børs.

– Mange investorer er mer temafokuserte og ønsker for eksempel eksponering mot et spesifikt område som bærekraft eller råvarer, og da ser de ikke så mye på verdsettelse. Det skaper ofte gode muligheter for oss. Men investoradferden som er drevet av mange nye, uerfarne småsparere er en påminnelse om at man må være varsom med å ikke undervurdere hvor dumt aksjer kan verdsettes, sier Otterhaug med et glimt i øyet.

Verdi i energi

Otterhaug sier at kapital i perioder allokeres feil, noe som både gjør livet vanskeligere for fondet hans, men samtidig skaper muligheter på lang sikt. Han mener det er vel så mye feilprising i aksjemarkedene nå som det var under euforien tidligere i år, bare at den har spredt seg bredere på flere aksjer og sektorer.

Selv om mange mindre privatinvestorer ikke har mulighet til, eller ønske om, å drive med shorthandel slik som Otterhaugs fond, er han klar på at det fortsatt finnes brukbare muligheter for god avkastning gjennom vanlige long aksjeinvesteringer.

Det er tydelig at han har mest tro på energi og råvarer, og han anser det sykliske elementet i disse sektorene som undervurdert av markedet. Særlig innen olje mener teamet hans at det har vært strukturelle underinvesteringer i lang tid, og de ønsker å være eksponert mot muligheten for at oljeprisen skal kunne holde seg høy i lengre tid fremover. Flere relevante selskaper har aksjekurser som langt fra priser inn dagens oljepriser, mener Otterhaug.

AAM Absolute Return Fund investerer riktig nok mest globalt, men ikke fordi det ikke finnes feilprisede aksjer på Oslo Børs også. Derimot er fondet opptatt av god likviditet som gjør det mulig å komme seg raskt og billig ut av en aksje hvis den vurderes som en feilinvestering.

– Vi ønsker å ha rett oftere enn vi tar feil, men mye viktigere er det å begrense hvor mye vi taper hvis vi tar feil. Derfor bruker vi mest tid på å vurdere hvor vi kan tape og hvor mye, og ikke så mye hva vi kan vinne, sier Otterhaug.

Liker shorthandel

Selv om den mest ekstreme børseuforien innen teknologi og grønne aksjer toppet ut i januar og februar i år, mener Otterhaug det er vel så mye og tiltagende feilprising i markedene nå, fordi investorenes evne til å evaluere og vurdere risiko er blitt påvirket av at det er lenge siden de har fått føle konsekvensene av å ta risiko.

Han sier at i et lavrenteklima blir risikoviljen veldig høy, og investorene omfavner gjerne selskaper som betaler utbytter. Han mener det da er viktig å forstå om utbyttene er bærekraftige, fordi en del selskaper trikser med det finansielle på kort sikt for å være i stand til å opprettholde utbytter.

Dessuten er han oppmerksom på tendenser til inflasjonspress og litt høyere rente.

– Det kan bidra til nervøsitet og kan snu rundt på en del store, langvarige trender. For å ha en billig mulighet til å kunne tjene på høyere renter har vi veddet mot noen selskaper som er avhengige av lave renter, men vi tør stort sett ikke å vedde imot høyt prisede teknologiaksjer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.