1.796.707 kroner. Det er kostnadene som så langt er påløpt i søksmålet investoren Eigil Stray Spetalen (47) ifjor anla mot overingeniør i Arbeidstilsynet, Alf Helgeland (47), for ærekrenkelser. Honorarene til advokatene utgjør alene godt over 1,7 millioner kroner inkludert moms. Det viser sakskostnadsoppgavene som er sendt tingretten i Kristiansand.

Dette er nesten 20 ganger mer enn Eigil Stray Spetalen i beste fall kan få i oppreisning dersom han vinner saken.

I søksmålet ber Spetalen retten utmåle oppreisning etter skjønn. Men da saken ble behandlet i tingretten i desember ifjor, sa hans advokat Ola Haugen hos Wikborg, Rein & Co at rettspraksis fra tilsvarende saker tilsier en oppreisning på mellom 25.000 og 100.000 kroner og han mente beløpet i denne saken bør ligge nærmere 100.000 enn 25.000.

Handler ikke om penger?
Ola Haugen vil ikke kommentere saken før dommen faller mot slutten av måneden.

Advokat Kyrre Eggen hos Wiersholm representerer overingeniør Alf Helgeland.

– Denne typen saker dreier seg jo sjelden om pengene. Når jeg får spørsmål fra klienter som vurderer å gå til denne typen søksmål, sier jeg alltid at de aldri skal gjøre det om det er penger man er ute etter, sier han. – Hvem betaler millionkostnadene dersom din klient skulle tape saken?

– En inspektør er blitt saksøkt på grunn av noe han har kommet opp i gjennom sitt virke for Arbeidstilsynet. Da er det også naturlig for Arbeidstilsynet å betale saksomkostninger og en eventuell oppreisningserstatning, sier Eggen, og legger til at det ikke er satt noen beløpsgrense.

Et monster?
Konflikten mellom partene oppsto etter en inspeksjon høsten 2001 på Spetalens land-stedsprosjekt på Lekerøya utenfor Risør, der det blant annet var hyret inn arbeidere fra Litauen.

Overingeniør Alf Helgeland i Arbeidstilsynet ble sitert på følgende i et intervju med Agderposten: «Dette er noe av det groveste vi har sett når det er satt i system. I nyere tid er dette det nærmeste vi kommer en moderne slaveleir. Her utnyttes mennesker på det groveste. Alle ingrediensene for å kalle dette sosial dumping er tilstede. Det er rett og slett trist».

Da saken ble behandlet for tingretten i Kristiansand i desember, forklarte Spetalen at han ikke kan leve med at slike uttalelser blir stående og at han mener seg fremstilt som et monster med litauiske arbeidere som ofre. Investoren mente dette blant annet skader muligheten til å hente inn penger til farmasiselskapet Cortendo der både han og storebror Øystein Stray Spetalen er storaksjonærer.

– Vi har ingen inntekter i dag og skal hente inn mye penger underveis, blant annet fra amerikanske investorer. Men det avhenger av tillit. Når noen googler mitt navn vil de se at jeg er anklaget for slaveri i Norge. Og jeg er styreformann for selskapet. Det sier seg selv at det blir umulig, forklarte han.

Dom i saken er ventet mot slutten av januar.

Dette er fjorårets sikreste bil

- Bøndene kommer til å kjøre Lamborghini, og aksjemeglerne kommer til å kjøre taxi

 (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.