- Ingenting har skjedd på tre år, på tross av festtaler, sier Heidi Austlid, viseadministrerende direktør i IKT Norge.

Hennes organisasjon har i det siste gjennomgått over 428 norske kommuner, på jakt etter tjenester som kan utføres på nettet. Fasiten viser at skuffende lite har skjedd siden tilsvarende undersøkelse i 2011.

–Jeg er ikke fornøyd, men dette motiverer til å gjennomføre det taktskiftet vi står midt oppe i, sier Eirik Solberg Lae, som er finansbyråd i Oslo.

Slått av Prekestolen

Oslo havner på en høyst middelmådig 40. plass i undersøkelsen, med digitale tjenester som kun får 22,5 av 54 mulige poeng. Dermed blir hovedstaden grundig slått av lille Forsand kommune. Kommunen er mest kjent for Prekestolen, og har drøyt 1000 innbyggere.  

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

&lt;/div&gt;&lt;/div&gt; &lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Når man har folk som mener det er viktig med digitale tjenester, så er det mulig å få ting gjennomført i en liten kommune, sier ordfører Ole Tom Guse, som er gledelig overrasket over delt andreplass i undersøkelsen.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Ordføreren har selv fartstid fra it-drift og kommunens tjenestetorg. &lt;/p&gt;&lt;p &gt;–Vi er en liten kommune, og det betyr at vi kan ikke ha lang åpningstid på servicetorget. Det er viktig for innbyggerne å kunne gjøre mest mulig hjemmefra,  og at vi sparer ressurser på at informasjonen automatisk kommer inn i våre systemer, sier han.&lt;/p&gt;&lt;h4 &gt;Kan ikke lede&lt;/h4&gt;&lt;p &gt;Men Guse understreker at smidige småkommuner har begrensninger. De har ikke ressurser til å gå foran og få utviklet nye ting – de må bruke velprøvde formler, gjerne systemer som er utviklet sentralt.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Finansbyråden i Oslo håper å være en av de som leder.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;–Å få fortgang i moderniseringen av tjenestene er det viktigste jeg gjør som finansbyråd, ved siden av å holde orden i finansene, sier Lae Solberg.&lt;/p&gt;&lt;h4 &gt;Skjenking på sekunder&lt;/h4&gt;&lt;p &gt;Lae Solberg vil frigjøre mennesker fra rutineoppgaver og bruke dem mer i kontakt med innbyggere og der menneskelig vurdering kreves.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;–Jeg brenner for dette. Lykkes vi så gjør vi Oslo til en bedre by for innbyggerne og bruker ressursene bedre, sier han.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Noen prosesser kan gå svært fort når de automatiseres, og først ut i Oslos  «ekspressfil» er midlertidige skjenkebevillinger for bryllup.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Man vil få svar i løpet av sekunder, sier Lae Solberg.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Grunnen til at bryllup går foran er at hendelsen allerede er registrert i offentlige data. Men Lae Solberg ser for seg mange andre søknader som kan helautomatiseres. &lt;/p&gt;&lt;p &gt;– Målet må jo være å helautomatisere alle tjenestene som ikke trenger menneskelig hjernekraft, sier Austlid.&lt;/p&gt;&lt;h4 &gt;Investerer hundrevis av millioner&lt;/h4&gt;&lt;p &gt;IKT Norge mener svært mye riktig er gjort i Sverige og Danmark, og en tidligere undersøkelse plasserte København milevis foran alle norske kommuner. Fremover vil Oslo legge mer ressurser i potten, forteller Lae Solberg, som løfter litt på sløret for neste budsjett.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;–Vi setter av en sentral stimuleringspott som virksomhetene i kommunen kan søke på. Det blir en investering på flere hundre millioner kroner over de nærmeste årene, sier han. &lt;/p&gt;&lt;h4 &gt;Svak ledelse og lite felles&lt;/h4&gt;&lt;p &gt;–I Danmark får alle kommuner et sett felles digitale løsninger som de kan bruke kostnadsfritt, samtidig som staten stiller tydelige krav om digitalisering, sier Heidi Austlid, i IKT-Norge som mener treg utvikling i Norge handler mye om styring.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Både store Oslo og lille Forsand er positive til å bruke flere fellessystemer, hvis noen lager dem sentralt.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Norge har allerede flere populære fellesverktøy, påpeker statssekretær Paul Chaffey i kommunal og moderniseringsdepartementet. Men han kan ikke love en komplett verktøykasse.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;–Vi har et utstrakt lokalt selvstyre, og kommunene gjør beslutningene. Vi har ikke noen utrykningsstyrke som går inn i kommunene og lager it-systmer, men vi kan legge til rette for fellesløsninger, sier han.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;Austlid mener selvråderett er et dårlig argument.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;- Da vi spurte om dette i 2012 svarte åtte av ti kommuner at de vil styres av staten i digitaliseringsarbeidet, sier hun.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;I noen kommuner er digitaliseringen nesten fraværende, viser IKT Norges undersøkelse.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;–Teknologiforståelse hos ledere er svakere enn den burde være. Man må ha forståelse av hva teknologi gjør med organisasjonen og hva slags muligheter som skapes.  Det blir viktig for å få til endringer fremover, sier Chaffey.&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;strong&gt;Les også: &lt;relation source="ece-auto-gen" sourceid="dce2819f-9266-4103-bff0-997581e9dc56" &gt;&lt;field name="title"&gt;- Det er jakttid på kabelkunder&lt;/field&gt;&lt;field name="crosshead"&gt;«Frisk pris» på Get:&lt;/field&gt;&lt;field name="leadtext"&gt;&amp;lt;p&amp;gt;Eierne putter milliarder i lommen. Ekspertene har vanskelig for å se synergiene.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/field&gt;&lt;/relation&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p &gt;&lt;strong&gt;&lt;relation source="NTB" sourceid="5aa39fb6-066f-41f0-b802-fbc26f61b801" &gt;&lt;field name="title"&gt;Kraftig nedgang i kamerasalget&lt;/field&gt;&lt;field name="crosshead"&gt;Største fall i Europa:&lt;/field&gt;&lt;field name="leadtext"&gt;&amp;lt;p&amp;gt;Smarttelefoner har halvert salget av speilreflekskamera.&amp;lt;/p&amp;gt;&lt;/field&gt;&lt;/relation&gt;t &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;/field&gt;&lt;field name="byline"/&gt;&lt;field name="paid"&gt;true&lt;/field&gt;&lt;field name="w8issuepage"/&gt;&lt;field name="crosshead"/&gt;&lt;field name="runninghead"/&gt;&lt;field name="leadprefix"/&gt;&lt;field name="opinioncategory"/&gt;&lt;field name="extlink"/&gt;&lt;field name="articletop"/&gt;&lt;field name="bodytop"/&gt;&lt;field name="bodybottom"/&gt;&lt;field name="playid"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:IT" relevance="1.0"/&gt;&lt;tag identifier="tag:tema@dn.no,2013:Internett" relevance="1.0"/&gt;&lt;/content&gt;&lt;/escenic&gt;</div></div></div>