En aksjonærgruppe ledet av Bionor Pharma-gründer Lars H. Høie sørget for at en rekke av Bionor-styrets forslag ble stemt ned på selskapets generalforsamling fredag. Med nesten 80 prosent av stemmene på generalforsamlingen – og av kapitalen, stemte gruppen mot forslaget om å gi styret en generell emisjonsfullmakt, samt forslaget om at styret skal få del-honorar i form av aksjer.