I fjor på samme tid var 850 sauer tatt av rovvilt, og dermed har man hatt en svak nedgang. Seksjonsleder Lars Bendik Austmo i seksjon for rovvilt i Statens naturoppsyn forteller at statistikken de siste årene kan tyde på at tapstallene er blitt varig redusert.

– Hvis man sammenligner de siste fem årene med de fem-ti foregående, har det skjedd noe når det kommer til tap. Det er alltid variasjoner mellom år, men grafen kan tyde på at vi kanskje har lyktes i å varig redusere tapene, sier han til NTB.

Bjørnen er det eneste av de fredede rovviltartene som har tatt flere sau i år enn i fjor. Så langt i 2018 er det påvist at bjørnen har tatt 250 sau, noe som er 80 flere enn på samme tid i fjor, opplyser Miljødirektoratet.

Fram til 1. august ble 370 sau tatt av ulv, noe som er relativt høyt i forhold til tidligere år, men en nedgang fra i fjor. For gaupe, jerv og kongeørn fortsetter en mangeårig trend med nedgang.

Sist gang de totale tapstallene var på over 1.000 sau på denne tiden av året, var i 2013. Austmo understreker imidlertid at tallene gjelder for hele landet.

– Det vil alltid være noen som har hatt en verre tapssesong i år enn året før. Selv om det ser bra ut på landsbasis, er det fortsatt enkelte brukere og beitelag som har store utfordringer, sier han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.