Farstad Shipping og Kristian Siem-kontrollerte Siem Oil Service Invest har ikke klart å finne en redningsløsning som alle kreditorene kan godta. Den foreløpige samarbeidsavtalen mellom Siem og Farstad blir derfor terminert.

– Farstad vil forfølge andre alternativer for sin finansielle restrukturering i fortsatt samarbeid med sine finansielle nøkkel-kreditorer, heter det i en melding til Oslo Børs.

– Hvorfor lyktes ikke forhandlingene?

– Jeg kan ikke kommentere detaljer rundt dette, men essensen i det vi sier er at vi ikke kom til enighet om totalpakken sett ut fra et totalt bilde. Sånn er det, sier administrerende direktør i Farstad Shipping, Karl-Johan Bakken. 

– Hvor går veien videre for Farstad nå?

– Det kan jeg ikke kommentere nå, og det vil jeg komme tilbake til når jeg har et konkret, fast grunnlag.

Farstad Shipping, som har plattform-supplybåter og ankerhåndteringsfartøyer i sin flåte, er blitt kraftig rammet av oljeprisfallet og det lavere aktivitetsnivået blant annet i Nordsjøen. Dagratene har falt, og stadig flere båter er blitt lagt i opplag, i påvente av bedre tider.

Avtalen gikk ut

 I slutten av november meldte rederiet at det var kommet til enighet med den London-baserte investoren Kristian Siem om en avtale der Siem blar opp og blir nye storeier, forutsatt at avtalen med kreditorene kommer på plass. 

Farstad Shipping har lagt mange av sine båter i opplag, her ved Humla utenfor Ålesund. 
Farstad Shipping har lagt mange av sine båter i opplag, her ved Humla utenfor Ålesund.  (Foto: Per Ståle Bugjerde)

Flere banker skal ha vært villige til å gjøre om deler av gjelden til nye aksjer i Farstad og det er varslet at obligasjonseierne må ta et tap, men ingen detaljer fra restruktureringsforslaget ble kjent.

 Før jul varslet Siem og Farstad at den formelle samarbeidsavtalen hadde løpt ut, men at de fortsatte arbeidet for å finne en løsning.

– Konstruktive samtaler pågår med alle påvirkede kreditorer, het det i meldingen, der det også fremgikk at rederiet – som frem til da hadde betalt renter men ikke avdrag, også droppet å betale rentene på gjelden.

Fortsatt stillstand

Farstad har allerede blitt enige med de långiverne som har pantesikkerhet for sine krav, om at det kriserammede selskapet ikke skal betjene gjelden – en såkalt stillstandsavtale. Den innebærer at Farstad hverken betaler avdrag eller renter. 

– Hvor lenge kan dere holde det gående?

– Det kommer an på situasjonen rundt selskapet. Jeg vil understreke at vi har god støtte fra alle kreditorene og man er enige om beslutningene som er tatt, sier Bakken. 

– Tidsaspektet skal jeg være forsiktig med å indikere. Retningen er grei og at vi kommer frem til en løsning har jeg god tro på. Det er sannsynligvis klokt å bruke god tid på å komme frem til en løsning, sier han. Bakken ønsker ikke å kommentere hvorvidt selskapet er i samtaler med andre aktører om en løsning for selskapet. 

Selskapet vil ellers opprettholde driften som en videreført virksomhet. Alle leverandører og handelspartnere vil få betalt som vanlig, heter det i meldingen.

Usikkerhet om milliardgjeld

Farstad Shipping har en obligasjonsgjeld på 1,4 milliarder kroner og en rentebærende gjeld 11,5 milliarder kroner. Selskapet var avhengig av at obligasjonseierne godtok redningsplanen og slettet sine lån til selskapet mot oppgjør i aksjer.

Ifølge kilder som kjenner gjeldsforhandlingene, er de største obligasjonseierne i Farstad Shipping norske, danske og finske høyrentefond og institusjonelle pensjonsfond. En av obligasjonseierne er Alfred Berg.

Porteføljeforvalter Tom Hestnes i Alfred Berg sier at de er insider i gjeldsforhandlingene og derfor ikke kan kommentere saken.

– Jeg har ingen kommentar til dette, sier Hestnes.

Han har tidligere uttalt til DN at obligasjonseierne ikke ble informert om hvor store tap de må ta, da Siems redningsplan ble presentert i november i fjor.

Akershus interkommunale pensjonskasse (AIPK) er blant de større pensjonsfondene som har investert i offshorerederier. Fondet var kritisk til bankenes løsning i Havila og stemte først mot gjeldsløsningen der obligasjonseierne til slutt godtok et tap på 85 prosent av obligasjonsgjelden.

Administrerende direktør Øyvind Stjernfeldt Juvet i AIPK vil ikke fortelle om fondet er obligasjonseier i Farstad Shipping.

– Vi kommenterer ikke enkeltinvesteringer, sier Juvet. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.