Økokrim har tiltalt tidligere administrerende direktør John Markus Lervik og tidligere salgsdirektør Torbjørn Kanestrøm i selskapet FAST Search & Transfer ASA (Fast) for brudd på regnskapsloven og for markedsmanipulasjon.

80 millioner kroner
- Økokrim mener det er vist straffskyld i forbindelse med at det i konsernregnskapet for 2006 ble inntektsført cirka 80 millioner kroner som det ikke var grunnlag for. Selskapet var børsnotert, og de urette regnskapstallene ble offentliggjort en rekke ganger gjennom 2007 inntil regnskapet ble korrigert i 2008, heter det i en melding fra Økokrim.

Fast har tidligere vedtatt et forelegg på fire millioner kroner for lovbruddet.

Les også: <b>Fast får bot for regnskapstriksing</b>

- Etterforskningen mot de to tiltalte har vært tidkrevende på grunn av utenlandsetterforskning, heter det. Førstestatsadvokat Bård Thorsen sier til DN.no at det er snakk om bistand fra USA og Australia.

- Vi mener de tiltalte har begått et regnskapsmessig lovbrudd da de har tatt en intensjonsavtale til en verdi av 80 millioner kroner inn i regnskapet, noe det ikke var grunnlag for, sier Thorsen til DN.no.

Forholdet er begått under særdeles skjerpende omstendigheter, særlig på grunn av beløpets størrelse og at selskapet var børsnotert, fremgår det av tiltalen.

Avviser straffskyld
Lervik, på sin side, avviser påstandene gjennom sine advokater, som mener det ikke er grunnlag for tiltale.

- Vi har nøye gjennomgått bevismaterialet i saken, inkludert de vitneavhørene som er foretatt. Vi mener at det ikke foreligger forhold som John Markus Lervik kan bebreides for, og som kan begrunne straffansvar for ham. At han var konsernsjef, kan ikke være tilstrekkelig til at han kan holdes strafferettslig ansvarlig for regnskapsfeil som ble begått i FAST, sier høyesterettsadvokatene Else Bugge Fougner og Rolf Chr Trolle Andersen i Advokatfirmaet Hjort DA, Lerviks advokater i saken.

Peker på andre
De mener at Lervik som konsernsjef kunne stole på de vurderingene som ble gjort av sentrale medarbeidere og rådgivere vedrørende regnskapsføringen. De er også kritisk til at ikke andre sentrale personer er blitt avhørt av Økokrim.

- Til tross for nesten fire års etterforskning, er de fleste av de mest sentrale personene i saken ikke avhørt av Økokrim. Dette gjelder blant annet FASTs finansdirektør på det aktuelle tidspunktet, selskapets arbeidende styreleder som hadde omfattende finansiell erf#229, det arbeidende styremedlem i selskapet som hadde ansvaret for investor relations, samt de personene som på vegne av selskapet og den aktuelle kunden fremforhandlet de aktuelle avtaledokumentene som regnskapsfeilene knytter seg til, understreker Else Bugge Fougner og Rolf Chr Trolle Andersen i Hjort DA.

Da saken sprakk i Dagen Næringsliv i 2008 avviste tidligere finansdirektør i Fast, Ali Riaz, enhver befatning med manipulasjon av regnskapene. Han oppfordret DN til å snakke med toppsjefen og aksjonærer i styret.

- Jeg hadde ingenting å tjene på å manipulere regnskapene. Jeg hadde ingen eierandel i selskapet. Jeg ønsket en eierandel, og sluttet fordi jeg ikke fikk det. Hvis du vil finne ut hva som er problemet med regnskapene, må du se på hvem som tjente på det. Og det var ikke meg, sa han til Dagens Næringsliv den gang.

Les et utdrag av den saken her: Fasts børsbløff

Les også:
Truer med å tvangsoppløse Fast Search & Transfer
(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.