Cicero-sjef Kristin Halvorsen øyner en mulighet for at Norge kan klare å fase ut oljesektoren uten å sitte igjen med ulønnsomme investeringer.

Denne