EU mener bedre infrastruktur er det viktigste tiltak for å bedre vekstevnen i land som har hatt tunge økonomiske tider.

Derfor det store programmet CEF eller «Connecting Europe Facility» med planer for transport-, bredbånds- og dataløsninger over landegrensene. Statsråd Sanner vil ha Norge med i det siste – et digitalt «fellesmarkedet» – fra starten.