Norad forvalter en stor del av bistandsmidlene over statsbudsjettet, 17 prosent i 2014. Det ble strid om statsbudsjettet da regjeringen ville bruke 4,3 milliarder kroner av bistandsmidlene til flyktningene i Norge. Det var foreslått tilsammen 34 milliarder kroner til bistand. Det endte med 1,8 milliarder kroner i omdisponering.