Lønnsveksten i Norge i 2011 ble på 4,3 prosent, en høyere vekst enn i 2010, da lønningene steg med 3,7 prosent, melder Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU).

Samtidig er det blitt mye mindre variasjon mellom områdene i arbeidslivet når det gjelder lønnsøkninger, påpeker utvalgets leder Ådne Cappelen fra Statistisk sentralbyrå når han legger frem rapporten ”Grunnlaget for inntekstoppgjørene 2012”.

- Det er det viktigste funnet i rapporten, sier han.

Finans øker mest
I 2010 varierte økningene med mellom tre og seks prosent, mens de i 2011 lå mellom 3,6 og 4,9 prosent. Lavest økning hadde ansatte i Virke-bedrifter i varehandel, mens ansatte i finansnæringen fikk høyest økning.

Den suverent høyeste lønnsøkningen blant ledere finner vi nok en gang i finansnæringen. For administrerende direktører og andre ledere i finanstjenester var den på hele 16,4 prosent i 2011. Blant de 645 personene i beregningsutvalget var gjennomsnittslønnen på 1.676.400 kroner.

- En god del av dette skyldes bonuser. Når det går bra i bransjen får de høyere lønn, sier Cappelen.

Det er andre året på rad at finans er lønnsvinneren. Lederne i næringen økte i fjor lønnen med 9,3 prosent.

Cappelen understreker at den høye lønnsveksten i finansnæringen er med på å redusere variasjonen mellom sektorene når det gjelder lønnsvekst.

Ligger an til moderat oppgjør
Nettopp det reduserte spriket i lønnsveksten legger forholdene til rette for et moderat lønnsoppgjør, vedgår Cappelen, uten at han ønsker å gi et mer konkret syn på lønnsutviklingen i 2012.

- Med den grad av parallellitet vi hadde i fjor, er det ikke mange som vil føle press for at det er behov for å hente inn noe, sier han under pressekonferansen.

- Det ligger an til et mindre konfliktfylt oppgjør, kan du si, legger Cappelen til overfor DN.no.

Det såkalte ”lønnsoverhenget”, som enkelt forklart er det gjenstående fra fjorårets lønnsoppgjør, anslås ved inngangen til 2012 i gjennomsnitt til 1,25 prosent for ansatte i de store forhandlingsområdene. Det er omtrent 0,75 prosentpoeng lavere enn i begynnelsen av 2011. De tre siste årene har overhenget i gjennomsnitt ligget på 1,8 prosent.

Utvalget anslår for øvrig at gjennomsnittlig konsumprisvekst blir på 1,25 prosent fra 2011 til 2012, altså omtrent det samme som selve overhenget. Men Cappelen understreker at reallønnsveksten var meget sterk i 2011: lav prisvekst og økt lønnsvekst bidro til at reallønnen etter skatt økte med hele tre prosent, mot 1,1 prosent året før. Dette er nok et element som peker mot et moderat oppgjør i år, understreker Cappelen.

Les mer:

<b>- Vi må holde tilbake</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.