Nervøs traumebehandling

Snart kommer filmene og tv-seriene om 22. juli. Hvis de skal ha noen hensikt, må de våge å nærme seg det brutale.

Om vi skal ta spillefilmformatet på alvor som et slags terapeutisk hjelpemiddel skiller Utøya-massakren seg fra både 11. september og annen verdenskrig på et vesentlig punkt: Man kan diskutere hvorvidt Breivik handlet i et vakuum eller ikke, men han handlet på egen hånd, skriver forfatteren. Her oversikt over Utøya. Foto: Luca Kleve-Ruud
Om vi skal ta spillefilmformatet på alvor som et slags terapeutisk hjelpemiddel skiller Utøya-massakren seg fra både 11. september og annen verdenskrig på et vesentlig punkt: Man kan diskutere hvorvidt Breivik handlet i et vakuum eller ikke, men han handlet på egen hånd, skriver forfatteren. Her oversikt over Utøya. Foto: Luca Kleve-Ruud
Publisert 21. July 2017, kl. 18.41Oppdatert 21. July 2017, kl. 18.41