Unisont ja til «ulønnsom» filmordning

Positive: I ferske høringssvar går den norske filmbransjen inn for en ordning som skal lokke Hollywood til Norge, og trosser med det en analyse som sår tvil om lønnsomheten.

Publisert: Oppdatert:

FORDEL. «Thor: The Dark World» er en av mange som har valgt Island for deres gunstige incentiv­ordninger. Om lag 40 land har incentivordninger, og av dem ligger 16 i Europa.
FORDEL. «Thor: The Dark World» er en av mange som har valgt Island for deres gunstige incentiv­ordninger. Om lag 40 land har incentivordninger, og av dem ligger 16 i Europa.