Selskapet som skulle ta Kjell Hallbings kjente westernfigur, Morgan Kane, til filmlerretet, står nå i to rettstvister. Beskyldningene hagler mellom de tidligere partnerne i selskapet WR Entertainment.

I sentrum står blant Norwegians finansdirektør Frode Foss, som er midlertidig styreleder i Morgan Kane-selskapet.