– Vi har ingen tro på at en kvoteordning kommer bransjen eller publikum til gode, sier driftsdirektør i HBO Nordic, Line Mykland.

I en rapport til Kulturdepartementet anbefaler NFI å doble kravet til europeisk og nasjonalt innhold i strømmetjenestenes kataloger, sammenlignet med det Europakommisjonen innstiller i endringene til sitt AMT-direktiv.

Europeisk innhold skal utgjøre 40 prosent av katalogen til strømmetjenestene, og åtte prosent av totalinnholdet skal være norskprodusert, foreslår NFI.

Ikke attraktivt

Kvoteringsforslaget er ment å sikre profilering og økte inntekter til norske filmprodusenter, som ikke opplever at inntektene fra strømmetjenestene dekker tapet fra dvd-salget. Over to milliarder kroner har forflyttet seg fra dvd over til strømming på bare syv år, skrev DN torsdag.

Strømmeaktørene mener imidlertid et slikt pålegg vil ødelegge tjenestenes konkurransedyktighet.

Driftsdirektør Line Mykland i HBO Nordic.
Driftsdirektør Line Mykland i HBO Nordic. (Foto: HBO Nordic)

– Et slikt innholdskrav vil innebære at vi blir nødt til å redusere antall internasjonale serier. Til slutt er det publikum som taper på en slik ordning, ettersom det vil gjøre det vanskelig å få tilgang til internasjonale serier på lovlig vis. En slik tjeneste vil være mindre attraktiv for forbrukere, og vi vil tape i konkurransen mot internasjonale tjenester, sier Mykland i HBO.

Avdelingsdirektør i Norsk filminstitutt, Sveinung Golimo, sier at forslaget fra NFI tar utgangspunkt i kravene som stilles til lineære tv-kanaler, og mener det er et godt startpunkt for å sikre profilering av norsk innhold.

– Dette er et forslag vi har spilt inn, og så må man vurdere hvordan det vil slå ut. Vi vil høre synspunktene til de ulike aktørene, men mener dette forslaget er et godt utgangspunkt for debatten, sier han.

Satser på egne produksjoner

Heller enn å kvotere inn norske og europeiske produksjoner, forteller Line Mykland at HBO Nordic for tiden satser på egne nordiske produksjoner. I fjor ansatte selskapet tidligere direktør i Nordisk Film & tv fond, Hanne Palmquist, for å utvikle nordiske dramaserier. Publikum ønsker lokalt innhold, sier hun.

– Vi ønsker med tiden å utvikle en tjeneste med en lokal norsk profil som oppleves attraktiv av norske forbrukere. Vi har en klar strategi om å utvikle lokalt innhold. Sentralt i denne utviklingen står både innkjøp av rettigheter til norske/nordiske serier, og investering i nytt norsk/nordisk innhold, sier Mykland.

Avdelingsdirektør i Norsk filminstitutt, Sveinung Golimo. .
Avdelingsdirektør i Norsk filminstitutt, Sveinung Golimo. . (Foto: NFI)

Hun mener HBO Nordic har gode forutsetninger for å bli et nytt spillerom for norske filmprodusenter, og bli en potensiell distribusjonskanal for norsk innhold internasjonalt.

– For den audiovisuelle bransjen som helhet og norske forbrukere er strømmetjenester som HBO Nordic ingen trussel, men tvert om en mulighet til ytterligere mangfold og nye muligheter, sier Mykland

Golimo i NFI er positiv til at strømmetjenestene satser på egenprodusert lokalt innhold.

– Jeg syns det er et veldig bra initiativ fra HBO, og bemerker at strømmetjenestene i større grad begynner å innse en egeninteresse for lokalt innhold, fordi det er populært blant tjenestenes brukere.

Strømmemillioner i filmfondet

I tillegg til innholdskvotering, foreslår NFI å pålegge en medfinansieringsplikt for strømmetilbydere og andre aktører som tjener penger på videostrømming.

Både abonnementsbaserte tjenester som HBO og Netflix og tilbydere av digital filmleie som Get eller Altibox, kan komme til å måtte bidra enten direkte til filmfondet eller gjennom investering eller forhåndskjøp av rettigheter til enkelte filmprosjekter. Også der møter NFI motstand.

Konserndirektør i Lyse og styreleder i Altibox, Toril Nag.
Konserndirektør i Lyse og styreleder i Altibox, Toril Nag. (Foto: Aleksander Nordahl)

– Det er ikke rimelig at aktører som allerede tar risiko og investerer tungt i digital infrastruktur skal subsidiere norsk film. Det er like urimelig som om taxinæringen skulle måtte subsidiere utesteder fordi en del av kjøreturene var mellom hjem og uteliv, sier konserndirektør i Lyse og styreleder i Altibox, Toril Nag.

Netflix ville ikke kommentere saken direkte overfor DN, men sier at også de satser på egenprodusert europeisk innhold.(Vilkår)