Regnskapet til Caprino Filmcenter, som produserte nasjonalskatten «Flåklypa Grand Prix» i 1975 og flere animasjonsfilmer basert på folkeeventyrene, viser et underskudd på nær 1,6 millioner kroner i fjor.

Selskapet skriver i sin årsberetning at dette i all hovedsak skyldes kostnader knyttet til den rettslige striden mot Hunderfossen familiepark og Aukrust-stiftelsen angående opphavsretten til filmens velkjente racerbil Il Tempo Gigante, som de to sistnevnte baserte berg-og-dal-banen Il Tempo Extra Gigante på i 2013.

Selskapet tapte saken i Høyesterett i november i fjor, etter flere runder i retten siden 2015.

Siden 2014, året før rettssaken begynte, har Caprino Filmcenter totalt gått 7,5 millioner i underskudd, viser årsregnskapene. 6,1 millioner kroner av disse har kommet mens rettsrundene har pågått de siste tre årene.

Eier og styreleder Remo Caprino har ikke besvart DNs henvendelser onsdag.

Planlegger ny runde i retten

Selv om selskapet i januar tapte saken i Høyesterett, varsler selskapet i årsberetningen at det ikke er ferdig med saken.

– Saken er ikke avsluttet og ny runde ventes i løpet av 2018, skriver selskapet.

Caprino Filmcenter tapte første rettsrunde i tingretten i 2015, men vant frem i lagmannsretten i januar i fjor. Høyesterett mente imidlertid lagmannsrettens dom måtte oppheves grunnet feil rettsanvendelse.

Striden sto om hvorvidt berg-og-dalbanen Il Tempo Extra Gigante er modellert etter Kjell Aukrusts originaltegninger av bilen eller Ivo Caprinos filmversjon av Il Tempo Gigante.
Striden sto om hvorvidt berg-og-dalbanen Il Tempo Extra Gigante er modellert etter Kjell Aukrusts originaltegninger av bilen eller Ivo Caprinos filmversjon av Il Tempo Gigante. (Foto: Paul Kleiven/NTB Scanpix)

Egenkapital mot null

I takt med underskuddene, har også egenkapitalen i Caprino Filmcenter falt de siste årene. I 2014 oppga selskapet en egenkapital på 6,6 millioner kroner. Ved utgangen av fjoråret var denne nede i snaut 513.000 kroner, ifølge regnskapene.

Ledelsen i selskapet mener imidlertid at forutsetningen for drift fortsatt er til stede, og sier den vil jobbe for å bedre egenkapitalen.

– Det er ikke indikasjoner på at driften ikke kan fortsette. Selskapet vil redusere sine kostnader og øke inntektene for å styrke egenkapitalen, skriver selskapet.

De understreker videre at likviditeten til selskapet anses å være under kontroll, siden eier og styreleder Remo Caprino har lånt inn penger som ifølge selskapet vil sørge for tilstrekkelig finansiering gjennom innlån ved behov.(Vilkår)

På kollisjonskurs – sjekk trikset
Preben og Blaze tøyler naturkreftene i havgapet.
01:42
Publisert: