I en børsmelding natt til fredag, opplyser WR Entertainment om at Gunnar Ryan Wiik 5. oktober anket avgjørelsen i Oslo byfogdembete som hindret hans tilgang til aksjene han står som eier av i selskapet.

Wiik eier 18,78 millioner aksjer i WR Entertainment, selskapet som har rettighetene til filmatiseringen av Morgan Kane-bøkene. Det har lenge vært en strid mellom han og selskapet. Aksjene ble frosset av Oslo byfogdembete i sommer da selskapet gikk til sak mot Wiik i California. WR Entertainment mener han har tilegnet seg aksjene på urettmessig vis.

Tapte hos byfogden

5. september holdt byfogden fast at aksjene skulle bli frosset i påvente av en dom fra rettssystemet i California. Wiik måtte også betale motpartens saksomkostninger på over 500.000 kroner, i tillegg til egne utgifter og tolkeutgifter for retten.

Allerede dagen etter tapet gjorde Wiik det klart at han skulle anke avgjørelsen.

– Det er inngitt anke fordi vi er av den oppfatning at retten har tatt feil både når det gjelder rettsanvendelsen og vurderingen av bevisførselen. I realiteten er det et pengekrav som er rettet mot Wiik, og det er ikke anledning til å båndlegge aksjer ved midlertidig forføyning som sikkerhet for slikt krav. Vi mener videre at det ikke er ført bevis for at noe krav foreligger. Når det gjelder sakskostnader har Wiik gjort opp sakskostnadene idømt i første instans, selv om det er inngitt anke slik at betalingsplikt ikke foreligger, skriver Wiiks advokat Ole Tokvam i Bing Hodneland i en epost til DN.

Anken har imidlertid først kommet inn 5. oktober.

– Kaster bort tiden

Tasmin Lucia-Khan er administrerende direktør i WR Entertainment. Hun skriver følgende i en kommentar til DN:

– Ikke bare en, men to dommere har gått gjennom beviset i denne saken og gitt en kjennelse som fryser 18,7 millioner aksjer i hans navn, som vi tror han har tatt uredelig fra selskapet. For å være helt klar, så har Wiik ikke betalt saksomkostningene som retten har beordret han til. Kanskje fordi han ikke har råd til det, eller kanskje Wiik bare liker å kaste bort vår og rettens tid. (Vilkår)

Her lærer kronprins Haakon prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus å surfe
Kronprinsfamilien på bølgejakt i surfeparadiset Hoddevik
01:58
Publisert: