Det er flere måter å bidra til en mer bærekraftig og grønn filmproduksjon på. Bedre ressursutnyttelse, bruk av energieffektivt utstyr, kjøp av klimakvoter og god produksjonsplanlegging kan bidra til at klimaavtrykket blir mindre. Det gjøres mye bra her, og vi har samtidig mye å lære.

Det var også budskapet vårt til NRK. Det som ble sendt, var en uttalelse som får det til å se ut som at det å legge produksjoner utenfor Norge kun er et spørsmål om kostnader for norske produsenter. Vi har ikke ment at dette bare er et statlig ansvar. Norske produsenter vil være med på å ta sin del av ansvaret. Bevisstgjøring i alle ledd i en produksjon om å ta de gode klimavalgene er viktig.

Når DN setter Virkes støtte til innføringen av en incentivordning opp mot ønsket om større statlige bevilgninger til film, blir dette også en konstruert motsetning. Det er riktig at det er behov for en betydelig styrking av filmfondet for å kunne sørge for at vi kan ha norsk produksjon på et høyt kvalitetsnivå også i fremtiden. Og at norske produksjoner i noen tilfeller får bedre finansiering ved å legge innspillingen til andre land, er også riktig. Dette handler også om kunnskapsdeling og kulturutveksling. Vi må finne de beste mulige løsningene slik at denne næringen kan vokse, på mer klimavennlige premisser.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.