– Kort fortalt er det Norsk filminstitutt og Innovasjon Norge som har sørget for at vi må slå oss konkurs, sier daglig leder Kjetil Omberg i produksjonsselskapet Tappeluft Pictures Holding.

Selskapet, som Tommy Wirkola eier en fjerdedel av, og som står bak filmer som «Død Snø» og «Kill Buljo», ble begjært konkurs av Alta tingrett 2. juli, etter å selv ha levert inn oppbudsbegjæring i slutten av juni.

I boet er det opplyst en samlet gjeld på snaut 36,2 millioner kroner. Det var iFinnmark som var først ute med å melde om konkursen i selskapet.

Årsaken til begjæringen er ifølge Omberg et lån på én million kroner fra kulturnæringsfondet til Finnmark fylkeskommune, som saksbehandles av Innovasjon Norge.

Tappeluft har ikke hatt midler til å betale tilbake lånet, og hevder å ha møtt kalde skuldre ved forhandlingsbordet om nedbetaling av lånet.

– Vi har hatt et lån hos Innovasjon Norge og Finnmark fylkeskommune. De har gjort det tydelig at de kommer til å slå oss konkurs. Da ser vi ingen annen utvei enn å ta ansvar og begjære oppbud. Det er den ansvarlige tingen å gjøre, sier Omberg.

Innovasjon Norge: – Vi har ikke gitt lån

Innovasjon Norge sier til DN at det ikke har vært i forhandlinger med Tappeluft Pictures, og derfor ikke kan stilles ansvarlige.

– Innovasjon Norge har ikke gitt lån til Tappeluft Pictures, og har derfor ikke vært i forhandlinger med Tappeluft om en avtale. Innovasjon Norge mottar søknader, saksbehandler og innstiller overfor styret i kulturnæringsfondet, som deretter tar beslutninger om hvem som mottar lån. Finnmark fylkeskommune har som långiver all oppfølging av disse lånene, skriver spesialrådgiver Gunnar Kvernenes i Innovasjon Norge Finnmark i en epost til DN.

Finnmark fylkeskommune ønsker ikke å kommentere saken. Kommunikasjons- og markedsdirektør Stig Inge Eikemo i inkassoselskapet Lindorff opplyser at det er blitt sendt konkursvarsel til Tappeluft, men at det ikke er tatt noen steg for å begjære selskapet konkurs.

Omberg understreker at Innovasjon Norge og fylkeskommunen har all rett til å kreve tilbake pengene sine, og sier at Tappeluft er i dialog med øvrige kreditorer.

– Kreditorene våre har ønsket at vi fortsetter driften heller enn at vi taper pengene deres. Men Innovasjon Norge stiller tøffe krav, som de jo har rett til, sier Omberg.

Wirkola: «Trist»

Tommy Wirkola, som sist regisserte Netflix-filmen «What Happened to Monday?» i 2017, er for tiden i Los Angeles. Han synes konkursen er trist, skriver han i en epost til DN.

– Trist fordi vi da, naturligvis, skylder penger. At vi ikke klarte å levere på det vi håpet på, og at de som jobbet for oss ble skadelidende med tanke på at de ikke får de kredittene som var satt opp. Det er kjipt ettersom at mange av disse folkene er gode venner, og som ble med på disse prosjektene fordi de trodde på dem og på oss, skriver Wirkola.

Han skriver videre at han er stolt over hva Tappeluft har fått til.

– Vi har frontet det å lage film utenfor «systemet» og utenfor de offisielle støtteordningene i mange år. Filmer som aldri hadde sett dagens lys ellers. Noen av dem funket, andre ikke (som jo er naturlig i denne bransjen), skriver regissøren, som også trekker frem at de har gitt mange mennesker sjansen, både foran og bak kamera, til å vise hva de kunne.

Daglig leder Kjetil Omberg i Tappeluft Pictures Holding.
Daglig leder Kjetil Omberg i Tappeluft Pictures Holding. (Foto: Øyvind Elvsborg)

Støttestrid med filminstituttet

Tappeluft har vært i en langvarig strid med Norsk filminstitutt (NFI) for å få utbetalt en etterhåndsstøtte på 1,2 millioner kroner det mener å ha krav på etter publikumssuksessen «Kill Buljo 2» fra 2013.

DN skrev i januar at Tappeluft krever etterhåndsstøtten på bakgrunn av et salg av visningsrettighetene utenfor Skandinavia til det belgiske distribusjonsselskapet Savage i 2016.

NFI har på sin side avvist støttekravet, grunnet en konkurs i Tappelufts tidligere datterselskap Russefilm og tvil om salgsavtalens gyldighet.

Omberg sier disse pengene ville bidratt til at selskapet kunne betalt en av sine investorer. Saken er nå inne til behandling i medieklagenemnda.

– Det har ennå ikke blitt noen løsning på dette. Den summen ville jo i alle fall tilfalt en av investorene, sier Omberg.

Avdelingsdirektør Merete Falck skriver i en epost til DN at NFI ikke kan kommentere enkeltsaker som er under behandling hos en klageinstans. Hun påpeker at å kontrollere grunnlaget for støtteutbetalinger er en av instituttets oppgave som forvalter av offentlige tilskuddsmidler

– Når vi har fattet vedtak, har tilskuddsmottager anledning til å klage, og dersom vi opprettholder vedtaket, går saken til behandling hos klageinstans. Den nevnte saken er nå til behandling hos klageinstans, og vi avventer behandlingen der og eventuell videre oppfølging etter det, sier Falck.

Gjeld på 36,2 millioner

Omberg understreker at det er han og selskapets øvrige eiere Tommy Wirkola, skuespiller Stig Frode Henriksen og produsent Terje Strømstad, som alle eier 25 prosent hver, som har skyld i at selskapet har gått konkurs.

– Jeg mener ikke å skyve det faktumet bort med å si at Innovasjon Norge, Finnmark fylkeskommune og NFI er årsaken til konkursen, sier Omberg.

Han opplyser at selskapets oppgitte gjeld på 36,2 millioner i all hovedsak består av tapte investeringer.

– Det er ikke mange som sitter og venter på penger fra oss, forklarer Omberg.

– Vi har hatt drift i selskapet i ti år. I veldig stor grad er det investeringer og arbeidskreditt, der vi eiere eller medlemmer i staben har satset deler av lønn og honorar for å få filmene produsert, i bytte mot en gevinst fra overskuddet. Uten dette hadde vi blitt slått dundrende konkurs for lenge siden. Det er en grunn til at vi har kunnet sitte med så mange millioner i gjeld uten at det har hatt noen reell effekt på selskapet, sier Omberg.

Advokat Benny Solheim i Hegg & Co er Tappelufts bobestyrer. Han opplyser til DN at de foreløpig ikke har mottatt noen krav i boet etter kjennelsen fra Alta tingrett 2. juli.

Da iFinnmark først omtalte konkursen, opplyste daglig leder Andreas Hegg i Hegg & Co. at det var over 100 kreditorer i Tappeluftboet, med store krav fra blant annet henholdsvis Norsk Film Distribusjon og FilmCamp.

Dette er feil, ifølge Omberg.

– Bobestyreren har lest fritt fra regnskapet fra 2016. Vi har ikke noen gjeld overfor Norsk Film Distribusjon, sier han.

Filmflopp reddet ikke økonomien

DN har tidligere skrevet om økonomisk vanskelige tider for Tappeluft, etter konkurs i datterselskapene Actionfilm og Russefilm i henholdsvis 2015 og 2016.

Selskapet har i tre av sine fire siste regnskapsår notert millionunderskudd, det siste på minus ni millioner kroner i 2016. Regnskapet for 2017 er ikke klart ennå.

Tommy Wirkola regisserte Tappelufts siste kinofilm, «Kurt Josef Wagle og mordmysteriet på Hurtigruten» i 2017. Filmen ble ikke den publikumssuksessen som skulle til for å redde økonomien i selskapet.
Tommy Wirkola regisserte Tappelufts siste kinofilm, «Kurt Josef Wagle og mordmysteriet på Hurtigruten» i 2017. Filmen ble ikke den publikumssuksessen som skulle til for å redde økonomien i selskapet. (Foto: Tappeluft Pictures)

Selskapet satset på at lanseringen av komedien «Kurt Josef Wagle og mordmysteriet på Hurtigruten» i november ville bidra til å rette opp noe av økonomien i selskapet.

Filmen ble imidlertid bare sett av drøyt 23.000 på kino, og solgte dermed ikke nok billetter til å kunne bli tildelt etterhåndsstøtte fra NFI.

Filmen omsatte ifølge NFI for drøyt 2,5 millioner kroner på kino. Produksjons- og lanseringsbudsjettet for filmen var på snaut 7,7 millioner kroner, ifølge NFI.

– Vi gjorde en heltemodig innsats med «Kurt Josef», men den gikk ikke så godt som vi hadde håpet, medgir Omberg.(Vilkår)