– Vi har ventet på en regulering av Netflix siden 2015. Nå er det på tide med handling fra regjeringen, sier direktør Torbjørn Urfjell i Virke Produsentforeningen.

De reagerer på at regjeringen vil avvente et nytt tv- og strømmedirektiv (AMT) fra EU før de innfører reguleringer og avgifter mot strømmetjenester som Netflix og HBO.

Produsentforeningen mener regjeringen dermed ser bort ifra en mulighet til å bruke en fersk dom fra Europadomstolen for å tvinge gjennom reguleringer umiddelbart, etter at domstolen i mai avviste et søksmål fra Netflix mot Europakommisjonens godkjennelse av den tyske strømmeavgiften fra 2014.

Kulturminister Trine Skei Grande sier regjeringen er klar over dommen, men vil ta stilling til strømmeregulering først når EU er klare med nytt direktiv.
Kulturminister Trine Skei Grande sier regjeringen er klar over dommen, men vil ta stilling til strømmeregulering først når EU er klare med nytt direktiv. (Foto: Skjalg Bøhmer Vold)

Dommen er i europeiske filmmiljøer tolket som juridisk presedens for at EU-land ikke trenger vente på EUs pågående revisjon av AMT-direktivet for å regulere strømmetjenestene gjennom avgifter, investeringsforpliktelser og kvotekrav om europeisk innhold.

Kulturminister Trine Skei Grande sier regjeringen er klar over dommen, men vil ta stilling til strømmeregulering først når EU er klare med nytt direktiv.

– Nå skal vi først se nærmere på om dommen gir oss et handlingsrom vi kan bruke. Det er viktig at vi sørger for at en eventuell ny regulering også står seg i tiden fremover med tanke på den teknologiske utviklingen i bransjen og endringen i aktørbildet. Vi følger opp at Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake med en vurdering av medfinansieringsansvaret når de nye reglene i AMT-direktivet er klare, sier Skei Grande til DN.

Lei av å vente

Kulturministerens uttalelser faller ikke i god jord hos Produsentforeningen.

– Det er ingen grunn til å vente. Det er ikke sikkert at et nytt direktiv foreligger fra EU før sommeren. Neste år er det valg til nytt parlamentet og kommisjon i EU, og det kan bety at prosessen om nytt direktiv startes på nytt, sier filmprodusent Axel Helgeland.

EU-kommisjonen har det siste året forhandlet om et nytt direktiv som eksplisitt sikrer medlemslandene juridisk hold for strømmereguleringer.

En usikker tidshorisont for når det nye direktivet skal være ferdigstilt gjør det nødvendig for den norske regjeringen å handle før den tid, mener Virke. EU-parlamentet er ventet å stemme over det nye direktivet i september, med implementering fra og med desember i år frem til rundt 2020.

Krever handling i statsbudsjett

Produsentforeningen mener regjeringen må skjære gjennom dersom direktivet fra EU drøyer, og senest til høstens fremlegg av statsbudsjett.

– Hvis regjeringen ser det trekker ut i EU, kan de ikke vente lenger enn forslaget til nytt statsbudsjett i oktober, sier filmprodusent Aage Aaberge.

Noe slikt kan ikke Kulturdepartementet love, sier Skei Grande.

– Vi kan som vanlig ikke forskuttere hva som vil stå i budsjettproposisjonen, men problemstillingen vil bli omtalt, sier hun.

Stort behov

Behovet for å regulere strømmetjenestene ligger i å jevne ut forskjellsbehandlingen av strømmetjenestene og konkurrentene, sier daglig leder Håkon Briseid i produksjonsselskapet Monster Scripted.

I Norge er ikke strømmetjenestene underlagt avgift, mens kinoene må ut med 2,5 prosent av sin bruttoomsetning og 3,5 kroner av hvert dvd-salg går som avgift til staten.

– Er det et land det er behov for å være tidlig ute med reguleringer, er det Norge. Dette handler om like konkurransevilkår, og å jevne ut forskjellen. Det er oppgaven regjeringen har her, sier Briseid.(Vilkår)

Her kjører DN Jaguar I-Pace
Jaguars første elbil er ikke bare en elegant bil, den byr også på allsidige egenskaper.
01:49
Publisert: