De siste ti årene har finansnæringen hatt lønnsvekst på 50 prosent – nesten 50 prosent mer enn ansatte i hotell- og restaurantnæringen.

– Det er en tendens til at de gruppene som hadde høyt lønnsnivå i 2017, også har hatt høyest lønnsvekst de siste ti årene, sier forsker Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå. Han leder også Teknisk beregningsutvalg. TBU har laget tallgrunnlaget for lønnsoppgjøret

Lønnen økt med 50 prosent

I finansnæringen har lønnsveksten mellom 2007 og 2017 vært på 50,4 prosent. En snittlønn i året var 654.800 kroner i fjor. Til sammenligning var veksten kun 34,6 prosent i hotell- og restaurantnæringen. I snitt tjente ansatte der 362.000 kroner i fjor, ifølge tall fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU).

Dyrere arbeidskraft

Banker og andre finansbedrifter har en annen type ansatte enn for ti år siden og bruker ny teknologi, forklarer arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.

– Finansnæringen gjennomgår store endringer. Næringen tar i bruk ny teknologi og ansetter ny kompetanse. Dette er etterspurte folk. Derfor er de dyrere enn arbeidskraften som fases ut av næringen, sier hun.

Cappelen forklarer den lave lønnsveksten i hotell- og restaurantnæringen med mange unge folk og stor gjennomstrømning av ansatte.

Tøffe forhandlinger

Meklingen mellom NHO og LO og YS går inn i sluttfasen med frist midnatt lørdag.

Det forhandles om lønn, en ny AFP-ordning, samt om krav knyttet til reise, kost og losji for ansatte som blir sendt på oppdrag, er ventet å bli de mest krevende sakene i årets forhandlinger.

Dersom partene ikke kommer til enighet, kan 35 000 arbeidere bli tatt ut i streik fra søndag.

Følg med på utfallet på meklingen på DN.no.

(©NTB)(Vilkår)