Kortholderen vil ikke vedkjenne seg 20 transaksjoner på tilsammen 68.000 kroner som ble gjort på strippeklubben Obsession i Gdansk i Polen i juli.

Selv mener han at de ansatte ved klubben har gitt ham psykoaktivia i en drink og belastet kortene hans mens han var dopet.

Gjensidige Bank mener imidlertid at kortholder må holdes ansvarlig for alle transaksjoner som de tror mest sannsynlig har vært kortholders egne.

I bankens tilsvar viser den til at alle transaksjonene er autorisert ved bruk av chip og pin, og at kortholder hadde kortene i behold etter det angivelige misbruket.

Fikk blackout

En natt i juli besøkte kortholderen strippeklubben i Gdansk sammen med et par kamerater. Han husker å ha betalt for følgende utgifter før han ble dårlig:

– Et tilbud om ubegrenset drinker for 50 polske zloty.

– En lapdance til han og en kamerat for 359 polske zloty.

– En privat dans i et eget rom for 470 zloty.

Én zloty tilsvarer cirka 2,30 kroner.

Senere skal en servitør ha kommet inn i rommet med nye drinker og bedt om mer betaling. Da Visa-kortet ikke fungerte, har kortholderen forklart at han skal han ha betalt med et Mastercard. Dette er de siste transaksjonene han vedkjenner seg før han ble dårlig og ikke husker det som skjedde videre.

Reklamerte til banken

I tidsrommet kortholderen ikke husker noe, ble kortet hans belastet for en rekke transaksjoner av varierende størrelse frem til halv fire på morgenen. Han skal ha våknet med kortene i behold, men oppdaget etter hvert at kortene var belastet for vesentlig mer enn det han kan huske å ha brukt.

Mannen kontaktet derfor banken og fikk sperret kortene. I midten av juli reklamerte han til banken, før Gjensidige Bank bragte saken inn for Finansklagenemnda.

Kortholderen har forklart at han ble dopet og at det må ha blitt tilsatt psykoaktivia i de siste drinkene han betalte for. Han mener de ansatte må ha observert koden hans idet han tastet inn denne for å betale for drinkene. Deretter tror han de må ha belastet kortene hans uten samtykke.

Som støtte til forklaringen hans viser kortholderen til en politirazzia mot strippeklubben Obsession i begynnelsen av juli, der det ble funnet psykoaktivia i urinprøver som ble tatt av kundene på stedet.

Uenigheter i nemnda

Finansklagenemnda skriver i sin begrunnelse at den har delt seg i et flertall og et mindretall i saken. Flertallet vil bemerke at selv om det ikke kan utelukkes at kortholderens forklaring er korrekt, har den ikke en slik sannsynlighet ved seg at kortholderens bevisbyrde er oppfylt.

Flertallet påpeker at kortholderen hadde begge kortene i behold dagen etter, og ikke hadde mistanke om neddoping eller kortmisbruk før han om kvelden dagen etter undersøkte saldoen på kortene.

Mindretallet mener at en behandling for domstolene vil gi et bedre bevismessig grunnlag for å treffe en avgjørelse i saken og ville avvise saken. Strippeklubben har tidligere vært i politiets søkelys på grunn av ulike lovbrudd som tyveri og misbruk av kunders bankkort, som støtter klagerens forklaring.

Nemnda skriver at transaksjonsloggen viser et uklart hendelsesforløp. Fra klokken 02:21 til 02:23 ble klagerens Visa-kort belastet fire ganger for et beløp på over 16.000 kroner. I tillegg ble det i tidsrommet fra 02:21 til 02.30 foretatt seks belastninger på klagerens Mastercard på 20.000 kroner. Mindretallet mente dette utgjorde et markert avvik på ordinær kortbruk.

Finansklagenemnda konkluderte likevel med at kortholderen kan holdes ansvarlig for samtlige transaksjoner.

Kommunikasjonsdirektør Øystein Thoresen i Gjensidige skriver i en e-post til DN at de ikke er overrasket over dommen. (Vilkår)

Terje Erikstad om bitcoin: Finansiell galskap
DNs Terje Erikstad forklarer hvorfor verdistigningen for bitcoin er en boble.
00:50
Publisert: