15. september 2008 utløste konkursen i Lehman Brothers finanskrisen. Hvordan kunne kollapsen i en middels stor bank bidra til den største økonomiske nedgangsperioden i verden på nesten 100 år?

For å avdekke hvordan det kunne skje må man foreta en arkeologisk utgraving av alle lagene med risiko, som i samspill skapte krisen.