Riksrevisor Per-Kristian Foss har kritisert forvaltningen av det statlige eierskapet, og spesielt de begredelige resultatene av utenlandssatsingen til oljeselskapet Equinor der staten eier 67 prosent av aksjene.

Aksjeanalytiker John Olaisen i ABG Sundal Collier har beregnet at Equinor hadde nær null i avkastning på investeringer på 800 milliarder kroner i utlandet gjennom 18 år.

«Resultatene er triste. Vi har altså brukt 800 milliarder kroner på å lete etter olje og gass i utlandet, og avkastningen etter 19 år er null. Det er jo egentlig en skandale», sier Terje Erikstad.

«Staten er eier og er ansvarlig for at det ikke går godt nok. Å stille krav om at selskapet skal ha like god avkastning på utenlandsinvesteringene som investeringene i Norge, det er ikke innblanding. Det er en profesjonell eierskapsutøvelse. Det er ikke detaljstyring», sa Foss.

Norske selskaper som har investert i utlandet for å utvinne olje og gass har historisk også gjort det dårlig. Fra 1992 til 2000 klarte de en avkastning på bare én prosent i året, fant Statistisk sentralbyrå ut i 2004.

Også Norsk Hydro, der staten eier 34 prosent, og Telenor, der staten eier 54 prosent av aksjene, har gått på store tap utenlands.

Telenor klarte å svi av cirka 25 milliarder kroner på India-satsingen. De private aksjonærene, og spesielt analytikerne, var kraftig imot disse planene, men staten var positiv.

Staten eier aksjer for 700 milliarder kroner på Oslo Børs, cirka 26 prosent av de samlede verdiene på børsen. Det er ingen land i Europa med en høyere andel statlig eierskap enn Norge.

«Det betyr at det er utrolig viktig for oss som innbyggere hvordan disse statlige selskapene bruker de midlene de har og hvilken avkastning de får», sier Terje Erikstad.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.