Riggselskapet Sevan Drilling hadde et positivt driftsresutat proforma på 4,8 millioner dollar av en omsetning på 34 millioner dollar i første kvartal 2011.

Selskapet, som nylig ble skilt ut fra Sevan Marine og byttet toppsjef, har inngått to kontrakter med Cosco-verftet for bygging av to enheter basert på Sevans design for bruk på ultradrypt vann. Riggene vil bli levert i fjerde kvartal 2013, og i andre kvartal 2014.

Les også: Krisepris for Sevans driller-datter og Tveteraas går fra Sevan Drilling

- Markedsutsiktene for dypvannsboring fortsetter å styrke seg. Selskapet er i diaog med oljeselskapene for markedsføringen av de to nybyggene med mål om å skaffe kontrakter for de to riggene så raskt som mulig før levering av riggene, heter det i kvartalsrapporten.

Finansielle kostnader trekker ned
Store finansielle kostnader og valutatap i perioden sørget imidlertid for at Sevan Drilling fikk et negativt resultat før skatt på 19,3 millioner dollar.

Selskapet hadde finansielle kostnader på 17 millioner dollar i kvartalet knyttet til banklån og obligasjonslånsfasiliteter. Valutatapet utgjorde 7 millioner dollar i perioden og er relatert til obligasjonslån, og dollarens svekkelse mot norske kroner.

Ser lavere driftskostnader
Sevan Drilling har siden juni 2010 hatt riggen "Sevan Driller" på engasjement for det brasilianske statsoljeselskapet Petrobras. De kontantmessige kostnadene knyttet til riggen var i første kvartal på 179.000 per dag.

- Vi forventer at de kontantmessige driftskostnadene å være lavere i snitt i løpet av andre kvartal 2011, heter det i kvartalsrapporten.

Riggen "Sevan Brasil", som er under bygging ved verftet i Kina, er 75 prosent fullført og ventes levert i første kvartal 2012.* Proforma; tallene antar at Sevan Drilling har vært eneeier av dypvannsriggen "Sevan Driller" under hele perioden. Riggen og dets eierselskap, Sevan Drilling Invest AS, ble overført til Sevan Drilling fra Sevan Marine i april 2011, som vederlag ved utskillelse og separat børsnotering av selskapet.

Les også:
<b>Må vente på tall fra Sevan </b>
<b>- Sevan Drilling klarer seg uansett</b>
<b>- Sevan gikk for fort frem</b> (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.