Agasti-selskapet Navigea Securities har mottatt varsel om tilbakekallelse av konsesjoner fra Finanstilsynet basert på stedlig tilsyn i april 2013, ifølge en melding tirsdag.

«Finanstilsynet har ved brev datert 17.03.2014 gitt Navigea varsel om at det vurderer å tilbakekalle samtlige tillatelser til å yte investeringstjenester i henhold til verdipapirhandelloven», heter det i en melding fra Finanstilsynet.

«Varselet er ikke et endelig vedtak, men dersom varselet stadfestes innebærer det at Navigea må forberede seg på en avvikling», heter det.

Agasti-konsernet vil uavhengig av den endelige beslutningen ivareta Navigeas kunder og deres investeringer også i fremtiden. Den øvrige virksomheten i Agasti-konsernet vil ikke påvirkes av det varslede vedtaket, og vil videreføres og videreutvikles uavhengig av dette, fremgår det av meldingen.

- Først og fremst beklager vi situasjonen overfor alle Navigeas kunder. Vi skal nå imidlertid sette oss grundig inn i innholdet i Finanstilsynets varsel og vurdere hvordan vi skal forholde oss til prosessen videre, sier Agasti-sjef Jørgen Pleym Ulvness.

Konsekvensen av en beslutning i tråd med varselet fra Finanstilsynet vil eventuelt påvirke Agastis resultat for 2014 negativt som følge av restruktureringskostnader, men lykkes konsernet med sine ambisjoner på andre områder vil resultatet for 2014 likevel kunne bli positivt, opplyser selskapet.

"Navigea AS er gitt frist til 7.4.2014 til å gi sin uttalelse til forhåndsvarselet. Etter dette vil Finanstilsynet foreta en endelig vurdering", heter det i melding fra Finanstilsynet.

Seksjonssjef Geir Holen i Finanstilsynet ønsker ikke å kommentere grunnlaget.

- Varselet er unntatt offentlighet. Når våre endelige merknader kommer, er jo de offentlige og blir lagt ut på vår hjemmeside, sier han til DN.no tirsdag.

Finanstilsynet gjennomførte stedig tilsyn i Navigea Securities, der den tidligere Acta-delen er samlet, i april i fjor.

Agasti mottok en foreløpig rapport fra Finanstilsynet i oktober 2013, som innehodt kritikk, primært rettet mot overføringen av virksomheten til Navigea Securities i løpet av våren/sommeren 2012, ifølge kvartalsrapporten for fjerde kvartal.

"Ledelsen i både Navigea og Agasti har tatt kritikken på største alvor og har som tidligere kommunisert foretatt omfattende grep og endringer", het det da.

Fra før trakk Agasti-finansdirektør Christian Tunge seg i desember ifjor fra styret i Navigea Securities etter å ha blitt funnet uegnet som leder eller styremedlem i et verdipapirforetak av Finanstilsynet.

I forbindelse med fjerdekvartalsrapporten ble det også kjent at Tunge ble erstattet som finansdirektør i Agasti med Christian Dovland, tidligere er direktør i Agasti-selskapet Obligo Investment Management.

Agasti Holding faller 16,3 prosent på Oslo Børs tirsdag.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.