Finanstilsynet foreslår at alle kredittinstitusjoner skal oppfylle et minstekrav til likviditetsbuffer (LCR) på 60 prosent fra 1. oktober 2015, i tråd med minstekravet i EU.

Det fremgår av et brev fra Finanstilsynet til Finansdepartementet, publisert mandag ettermiddag. Brevet er en del av dokumentene tilsynet har som svar på Finansdepartementets oppdrag om å utforme forslag til hvordan de nye likviditetskravene i CRR/CRD IV skal innføres i Norge.

Videre forslår tilsynet at de systemviktige foretakene samt andre foretak med forvaltningskapital på over 20 milliarder kroner, omfattes av et minstekrav til LCR på 100 prosent fra 1. januar 2016.

For foretak med forvaltningskapital under 20 milliarder kroner foreslås det å følge EUs minimumskrav til innfasing av LCR, det vil si krav om 60 prosent LCR fra 1. oktober 2015, 70 prosent fra 1. januar 2016, 80 prosent fra 1. januar 2017 og 100 prosent fra 1. januar 2018.

Videre legger tilsynet opp til å stille krav om 100 prosent LCR-dekning i dollar og euro fra 1. januar 2016. Tilsynet anser at et LCR-krav i dollar og euro bør følges opp i pilar 2.

Ut i fra hensyn til likviditet i det norske verdipapirmarkedet, foretakene forretningsmodell og individuelle forhold, vurderes det ikke som hensiktsmessig å angi et generelt minstekrav i norske kroner som skal gjelde likt for alle foretak. Tilsynet mener foretakenes LCR i kroner bør følges opp i pilar 2.

Videre opplyses det at tilsynet anser det som mest hensiktsmessig å avvente innføring av minimumskrav til stabil finansiering (NSFR) til EU har besluttet endelig utforming av indikatoren, og om den skal innføres som et minimumskrav. Når endelig utforming av NSFR er besluttet i EU, mener tilsynet indikatoren bør innføres som et minimumskrav på 100 prosent for de systemviktige foretakene samt andre foretak med forvaltningskapital over 20 milliarder kroner. Inntil NSFR er innført i Norge vil tilsynet videreføre bruken av likviditetsindikator 1 i oppfølgingen av foretakenes langsiktige finansiering.

 

Les også: Frykter en «perfekt storm»

Svenskene stanser hurtigtog mellom Stockholm og Oslo

Espresso House selges - nye eiere vil danke ut Starbucks

Kart over alle konkurser i mai 2015(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.