- Utviklingen i bolig- og kredittmarkedet har økt risikoen for finansiell ustabilitet. Dette understreker viktigheten av at bankene fortsetter å bedre sin soliditet ved å holde tilbake størstedelen av overskuddene, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i en pressemelding fra tilsynet onsdag.

På en pressekonferanse i Oslo onsdag legger han frem rapporten Finansielt utsyn 2015.

I rapporten peker tilsynet på at bankenes økte kapitalkrav de siste årene trolig bare har gitt en begrenset effekt på kreditt og boligpriser. Både tilsynets egen boliglånsundersøkelse og Norges Banks utlånsundersøkelse kan tyde på at bankene har gjort det enklere å ta opp lån til boligformål det siste året.

Finanstilsynet mener derfor andre virkemidler i større grad vil bidra til å dempe boligpris- og kredittveksten.

I rapporten peker tilsynet på en rekke virkemidler som er blitt tatt i bruk i andre land:

  • Maksimalgrense for belåningsgrad (gjeld i forhold til boligverdi)
  • Gjeldsbetjeningsevne (inntekt i forhold til gjeld og likviditetsbelastning)
  • Krav om maksimal løpetid på lån
  • Krav om årlig avdragsbetaling

Flere av virkemidlene er inkludert tilsynets forslag om å forskriftsfeste kravene til bankenes utlånspraksis. Forslaget ble sendt til Finansdepartementet tidligere i år.

Les mer: Slik er tiltakene som skal bremse boliglånsveksten

Finanstilsynet understreker likvel viktigheten av økte krav til kapital i bankene. Mer kapital gjør bankene mer robuste i en nedgangskonjunktur, slik at de har kapasitet til å innvilge nye lån til kredittverdige kunder.

I 2014 hadde norske banker store overskudd, og størstedelen av overskuddene ble holdt tilbake i bankene, skriver tilsynet i rapporten.

«Det er nødvendig at bankene bygger kapital når resultatene er gode, som de har vært de siste årene», skriver tilsynet.

Les mer fra pressekonferansen onsdag:

- Fare for at den sterke boligprisveksten vedvarer  (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.