- Utviklingen i husholdningenes inntekter, renter og høy befolkningsvekst peker i retning av relativt sterk boligprisvekst også i årene som kommer. Økte krav til egenkapital sammen med økt boligbygging vil derimot dempe veksttakten, og vi venter derfor en noe svakere oppgang i boligprisene fremover. For inneværende år forventer vi en vekst i boligprisene på 5,5 prosent, og rundt 6 prosent årlig i resten av prognoseperioden, skriver Statistisk sentralbyrå i rapporten «Økonomiske analyser», som legges frem idag.

Samlet sett blir det en økning på 26 prosent på fire år.

Dermed vil en bolig som kostet 3 millioner kroner på nyttårsaften, ha steget til 3,78 millioner kroner ved utgangen av 2015, hvis prognosene slår til.

En bolig til to millioner kroner vil stige til 2,52 millioner kroner i samme periode.

Det er imidlertid mange usikre faktorer som kan spille inn og endre dette bildet, påpeker statistikerne.

Boligprisene har steget markert de siste to årene. Ifølge boligprisindeksen til Statistisk sentralbyrå økte boligprisene med om lag 8 prosent både i 2010 og 2011.

Men etter en kraftig vekst i første halvdel av 2011, flatet boligprisene ut i andre halvår. Sammenliknet med året før økte prisene på blokkleiligheter med 10,3 prosent i 2011, mens prisene på eneboliger og småhus vokste med henholdsvis 7,2 og 8 prosent. Det var imidlertid et svakt fall i eneboligprisene både i 3. og 4. kvartal i fjor. I tillegg er det store geografiske forskjeller i prisnivået på bolig.

Slik tror SSB at boligprisene skal utvikle seg fremover, prosentvis endring fra året før:

Slik så SSBs prognoser ut i desemberi fjor:

Høyere boliginvesteringer
Investeringene i bolig fikk et markert oppsving i fjor og endte med en årsvekst på 22 prosent. Siden bunnivået i 2. kvartal i 2010, etter tre år med gjennomgående fall, har boliginvesteringene vokst hvert kvartal.

Denne sterke oppgangen i boliginvesteringene har vært drevet av sterk realinntektsvekst, rask befolkningsvekst, lave realrenter og høy prisvekst på bolig, ifølge SSB. Nivået i boliginvesteringene kom i 4. kvartal 2011 over toppnivået fra 2007.Bygger mer enn før finanskrisen
Byggearealstatistikken, som er hovedkilden for beregning av boliginvesteringene, viser at igangsatt bruksareal til bolig i fjor var tilbake på nivået fra årene før finanskrisen, etter en klar økning gjennom de to siste årene. Det ble igangsatt 27 735 nye boliger i løpet av 2011, hele 30,3 prosent flere enn året før. Utsikter til fortsatt god vekst i boligprisene tilsier at igangsettingen av nye boliger fortsatt vil vokse, om enn i et mer moderat tempo. Vi venter således at boliginvesteringene øker med vel 6 prosent i år og litt mindre i 2013. Deretter øker investeringsveksten igjen.

Les mer:
«Familiebanken» ordner opp

Nettmøte: Hvor går hyttemarkedet? (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.