Mens pengene renner inn på kontoene til norske lakseoppdrettere – og eiere, opplever mange aktører i den tradisjonelle fiskerinæringen i Norge en helt annen virkelighet. Langs kysten står mange videreforedlingsanlegg tomme, og mange, både på sjøen og på land, sliter med negative tall selv om havet koker av fisk mange steder.

I to delrapporter som blir lagt frem under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim tirsdag, får de omfattende politiske reguleringene av fiskerinæringen mye av skylden for dagens situasjon.