– Våre undersøkelser basert på intervjuer og rapporter fra hobby- og yrkesfiskerne viser ingen tegn til bedring i hummerfangstene, dessverre, sier Alf Ring Kleiven ved Havforskningsinstituttet (HI).

I en fersk rapport fra HI slås det fast at hobbyfiskerne i 2017, det første året med obligatorisk registrering av alle som deltok i fisket, i gjennomsnitt kunne ta med seg hjem 12 hummer hver. I fjor var antallet sunket til 10,9 hummer. Også yrkesfiskerne fikk færre hummer i 2018 enn i 2017.

Behov for enda strengere regler?

Reglene hummerfiskerne må følge er blitt stadig strengere. I 2008 ble blant annet all hummer med utvendig rogn fredet samtidig som minstemålet ble økt til 25 centimeter i hele landet og det ble krav om rømningsvei i teinene slik at småhummeren kan komme seg ut.

I 2017 ble det innført et maksimalmål på 32 centimeter øst for Lindesnes og alle fiskerne måtte altså registrere seg. Vel 36.000 fiskere registrerte seg i 2017 og snaut 30.000 året etter, muligens fordi en del fiskere ikke har vært klar over kravet om årlig registrering. Nasjonalt er drøyt 70 prosent av hummerfiskerne hobbyfiskere, mens andelen på Skagerrak-kysten er hele 82 prosent.

Rapporten anslår at det samlet ble landet 454.000 hummer i 2017 og 322.000 hummer i 2018, men ettersom det ble benyttet to forskjellige metoder for datainnsamling, er ikke totalfangstene i de to årene direkte sammenlignbare.

– Det er en utfordring å bygge opp hummerbestanden når det ikke er et tak på antall fiskere eller uttak av hummer. Da er det, slik vi har sett etter de nye reglene kom i 2008, en fare for at en potensiell økning i bestanden blir spist opp av økt deltagelse i fisket, sier Kleiven som nylig kom tilbake fra et forskningsopphold i Tasmania i Australia.

– De har de samme utfordringene som oss og har en kvote på to hummer per lisens per dag og diskuterer nå halvering av kvoten. Men selv det er muligens ikke nok til å hindre et for stort uttak i fritidsfisket. Den beste måten å hindre overfiske på, er å sette en total kvote for hvor mye som kan fiskes årlig, men det er ikke rett frem når alle skal ha rett til å fiske i en allmenning, sier han.

Hummerforsker Alf Ring Kleiven med et pent eksemplar fra fredningssonen for hummer utenfor Havforskningsinstituttets forskningsstasjon Flødevigen ved Arendal.
Hummerforsker Alf Ring Kleiven med et pent eksemplar fra fredningssonen for hummer utenfor Havforskningsinstituttets forskningsstasjon Flødevigen ved Arendal. (Foto: Sondre Steen Holvik)

Tegn til bedring?

Selv om ikke fangstene så langt har tatt seg opp, mener Kleiven det er noen positive tegn.

– Vi kan ikke si noe bestemt om bestandsutviklingen. Men det er nå etablert over 40 fredningssoner langs kysten som vil bidra til å booste bestandene. Vi må heller ikke glemme at reguleringer, som fredning av rognhummer og maksmål, bidrar til å redusere fangsten fiskeren kan ta med hjem – uten at det nødvendigvis gjenspeiler bestandsutviklingen, sier Kleiven.

– Og rapportene vi får inn fra fiskerne viser at andelen rognhummer i bestandene har økt fra rundt 15 prosent i 2007 til 30 prosent i 2016. Vi regner også med at andelen hummer over maksmålet øst for Lindesnes vil øke, noe som er viktig for rekrutteringen uten at det på kort sikt øker fiskernes fangst. Så det er absolutt ting å glede seg over, mener han.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.