I september 2013 ba daværende fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen Interpol om å etterlyse fiskefartøyet «Viking». Det var første gang i historien at Interpol ble koblet på jakten på fiskepirater.

Jakten på skip og bakmenn har pågått i nesten fire år.