Fiskebruket Brødrene Greger på Røst ba obligasjonseierne slette gjeld og overta aksjemajoriteten i selskapet for andre gang, etter at for få av obligasjonseierne så det bryet verdt å møte opp på det første obligasjonseiermøtet mandag 19. juni. Tirsdag ble det samme forslaget stemt gjennom med 99 prosent oppslutning, på sitt andre forsøk.

Selskapet har siden januar ikke klart å betale de overveldende rentene på 10,8 prosent på obligasjonslånet på 80 millioner kroner, og ba i juni kreditorene om å konvertere om lag to tredjedeler av lånet til aksjekapital. Nå har forslaget gått gjennom.

Lar långiverne overta

Brødrene Gøran, Steinar og Johnny Greger går ned fra 80 til åtte prosent eierandel og lar obligasjonseierne få 90 prosent av aksjene for å berge selskapet. Den resterende delen av obligasjonslånet som ikke blir omgjort til aksjekapital vil også få renten endret ned til åtte prosent.

– Vi ser lyst og positivt på dette. Selskapet går veldig bra, men vi er i forhandlinger med obligasjonseierne for å få ned finanskostnadene. Vi foreslår en løsning der de kommer inn i lag med oss, sa daglig leder Gøran Greger etter møtet 19. juni.

Siden 1920 har familien Greger vært en av landets største eksportører av tørrfisk, med en omsetning på om lag 100 millioner kroner i året.

Enorme finanskostnader

Selskapet brukte i fjor 30 prosent av inntektene på å dekke finanskostnader. Bedriften hadde i fjor driftsinntekter på 102 millioner kroner, mens rente- og finanskostnader kom på 30 millioner kroner, ifølge selskapets ureviderte tall. På de siste tre årene har selskapet brukt 22 prosent av inntektene på å betale 60 millioner i rente- og finanskostnader.

Obligasjonslånet ble inngått før styreleder Stig Karlsen startet Brødrene Greger.

Han kan derfor ikke svare på hvorfor selskapet godtok en lånerente på 10,8 prosent, og en avtale som har tatt knekken på økonomien i selskapet.

– Gøran og Johnny gjør en fenomenal jobb og er nøkkelpersoner i bedriften. De er drivkraften i hele systemet og kan dette ut og inn. Derfor var det helt avgjørende å få en avtale på at de blir med videre, selv om de som eiere blir kraftig utvannet, sier styreleder Karlsen.

Vil kjøpe tilbake

Brødrene Greger fortsetter i styret. Styret opplyste i juni at de har som mål å kjøpe tilbake aksjene fra långiverne om noen år.

– Situasjonen er at vi nå får aksjonærer som strengt tatt ikke ønsker å være aksjonærer. Men de står i en situasjon hvor de ikke har så mye valg, for om de ikke konverterer gjelden til aksjer, så går bedriften ned. Derfor ønsker vi å tilby muligheten til å kjøpe de ut, eller at de kan selge til andre aksjonærer, sier Karlsen.

– Vi håper å overta eierskapet igjen om noen år der vi kjøper ut obligasjonseierne, så de får sitt og vi får vårt. Det er en viktig bedrift for oss, for Røst og hele øysamfunnet. Det er tørrfisk Røst lever av, sa Greger i Juni.(Vilkår)

Et nytt kapittel for Bjørn Kjos
Bli med inn i Bjørn Kjos' splitter nye Boeing 737 Max.
01:48
Publisert: