I havgapet ytterst i Hordaland har Møgster-familien bygget opp et imperium tuftet på fisk og oljeservice. Når sistnevnte næring svikter, hjelper det godt at både oppdrettsnæringen og markedet for hvitfisk er upåklagelig.

– Vi er nødt til å ha ståltro på det vi driver med, sier Helge Møgster.

Han og broren startet i sin tid innen fiskeri. I dag er han styreleder i familiens investeringsselskap Laco. Mange av etterkommerne har i dag sentrale roller i selskapet, blant andre sønnen Arne.

Ifølge Helge Møgster har Laco aldri levert bedre tall enn fjorårsoverskuddet på 5,1 milliarder kroner før skatt. Verdien av laksen i merdene ble skrevet opp med halvannen milliard kroner som følge av de høye lakseprisene.

For godt til å vare

Møgster har problemer med å tro på like mye futt i laksen i lang tid.

– Sånne marginer som nå regner vi ikke med å ha så lenge. Men vi kan kanskje produsere litt billigere enn i dag. Jeg er optimistisk på vegne av fisk, sier han.

Lakselus- og sykdomsproblemene tror han vil bli løst av en bransje som nå bruker åtte-ti milliarder kroner årlig på sykdomsbekjempelse.

Laco er storeier i Austevoll Seafood, som i sin tur også kontrollerer Lerøy Seafood. I fjor kjøpte Møgster-familien også hvitfiskvirksomheten fra Kjell Inge Røkke i en milliardtransaksjon. Det er også god butikk for tiden. Møgster viser til at kiloprisen på torsk er enda høyere enn for laks.

Totalt har systemet nå en bokført balanse på 65,2 milliarder kroner, hvorav 40 prosent, 26 milliarder, er egenkapital.

Det andre virksomhetsområder, oljeservice, bidrar mest med røde tall for tiden. Offshorerederiet Dof måtte gjennom en større emisjon. Hittil har Møgster likevel stilt seg på utsiden av den store konsolideringsbølgen med sammenslåinger i bransjen. Han mener Dof nå er rigget for å klare tøffe tider frem til 2020. Når oljeprisen snur, vil han ikke spå noe om.

– Min gjetning er like god som noen andres. Pendelen har en tendens til å svinge noe voldsomt, sier han.

Derfor blir familien sittende i oljeservice, og tror på bransjens tilbakekomst.

– Det er litt «skomaker» nå. Vi holder på med det vi kan best, sier Møgster, lite lysten på å gå inn i andre næringer.

Klager på formuesskatten

Milliardoverskuddet til tross, nøyer familien seg med å ta ut 130 millioner i utbytte.

– De går til Siv Jensen, sier Møgster, med adresse til finansministeren.

– Resten blir pløyd tilbake i systemet, fortsetter han.

Møgster beklager seg over formuesskatten. Han mener det er feil å senke selskapsskatten og beholde formuesskatten. Det favoriserer utenlandske investorer fremfor norske, mener han. Han mener mange utlendinger uansett ville investert i et trygt og sikkert land som Norge.

– Vi kunne godt hatt høyere selskapsskatt.(Vilkår)

Juni kan være så hektisk for småbarnsforeldre at noen drømmer om å havne på sykehus for å få litt fred
– En gang var juni sol og utepils, nå er det bare stress
02:21
Publisert: