Torsdag var EUs fiskerikommissær Karmenu Vella innkalt til oppvaskmøte i plenum i EU-parlamentet i Strasbourg. Det var satt av én time til åpen debatt om den fastlåste konflikten mellom EU og Norge om fangst av snøkrabbe utenfor Svalbard.

Den polske EU-parlamentarikeren Jaroslaw Walesa har fulgt konflikten tett. Han er overbevist om at saken vil havne i Haag hvis ikke samtalene kommer i gang igjen de nærmeste månedene.

– Jeg håper vi kan løse dette mellom oss. Men hvis vi ikke klarer det, må vi åpenbart gå til retten. Der er jeg sikker på at vi vil vinne, sier Walesa til NTB.

Kontroversielle lisenser

Forhandlingsbruddet kom da EUs fiskeriministre vedtok at europeiske fartøyer også i 2018 skulle få lisens til fangst av snøkrabbe i farvannene utenfor Svalbard.

Norge har stått fast på at EU ikke har noen rett til å dele ut lisenser uten norsk samtykke. Fiskeriministrenes vedtak oppfattes derfor som uakseptabel selvtekt.

Bakteppet for konflikten er at Norge nekter fartøyer fra EU å fange snøkrabbe i fiskevernsonen utenfor Svalbard.

Det har provosert EU, som mener Svalbardtraktaten gir europeiske fiskere rett til å fange like mye snøkrabbe utenfor Svalbard som Norge.

Fastlåst

Det norske tilbudet har vært en kvotebytteavtale der EU får en kvote på 500 tonn snøkrabbe av Norge. Men kvotebytte vil si at Norge ikke gir fra seg én krabbe gratis. Skal EU få snøkrabbe, må det skje i en form av en byttehandel der Norge får noe annet tilbake.

Det har EU så langt avvist. Holdningen har vært at EU-fartøyer skal ha samme rett til å fange snøkrabbe utenfor Svalbard som norske fartøyer.

Walesa mener på sin side at kvotebytte kan være en god løsning.

– Hvis europeiske fartøyer skal fange snøkrabbe i fiskevernsonen utenfor Svalbard, bør EU åpenbart se etter måter å kompensere norske fartøyer på andre steder, sier han.

Men det forutsetter at Norge kommer tilbake til EU med et mer realistisk tilbud, understreker EU-parlamentarikeren.

Kvoten for norske fartøyer er i dag åtte ganger så stor som de 500 tonnene Norge har satt av til kvotebytte med EU.

Eskalering

Konflikten eskalerte kraftig for ett år siden da EU gjorde sitt første vedtak om å tildele egne fangstlisenser.

Saken ble satt på spissen allerede i januar i fjor. Da ble den latviske båten Senator tatt i arrest for ulovlig fangst på den såkalte Sentralbanken utenfor Svalbard. Senator hadde med seg EU-lisens.

Behandlingen av ankesaken startet i Hålogaland lagmannsrett denne uka.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har sagt at Norge konsekvent vil straffeforfølge fartøyer som driver fangst i norske jurisdiksjonsområder uten gyldig tillatelse.

Ny ressurs

Snøkrabben er relativt ny i området. Den ble første gang observert i Barentshavet av russiske forskere i 1996, og siden har det bare kommet mer og mer av den. Eksperter tror arten etter hvert kan bli en milliardindustri for Norge.

Denne erkjennelsen førte til at Norge i 2014 bestemte seg for å regulere fangsten. Det var da EUs fartøy ble kastet ut.

Walesa mener Norge nå bør stanse all fangst, også for norske fartøyer, for å nullstille konflikten.

– Det vil være en start. Hvis vi begynner der, kan vi gå inn i forhandlinger, sier han.(Vilkår)

Bitcoin har ingen fundamental verdi, og kan gå i null.
01:21
Publisert: