Partene møttes i Bergen denne uken, men lyktes ikke å bli enige om en ny avtale for 2020. Det gjenstår å bli enige om forvaltningstiltak for torsk i Nordsjøen som kan ivareta både bestanden, yngel og yrkesfiskerne neste år.

– Vi har lagt et godt grunnlag og er enig på de fleste områdene i avtalen, men vi har ulik tilnærming til forvaltningen av torsk i Nordsjøen, sier fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp), i en pressemelding.

Norge ønsker en langt bedre beskyttelse av småtorsk, noe norske myndigheter mener er avgjørende for å bygge opp bestanden.

– Vi mener det er riktig å bruke noe mer tid på gjenoppbygging, for å sikre et fiske med begrenset utkast og dermed uregistrert fiske. For Norge er det faktiske uttaket av torsk som betyr noe, derfor kan vi ikke bare vedta en lav kvote og tro at det alene gjenoppbygger bestanden, sier Nesvik.

En fiskeriavtale med EU har en verdi på rundt 8 milliarder kroner, og Nesvik er fortsatt optimist selv om forhandlingene ikke ble sluttført som planlagt før helgen.

– Vi har lang tradisjon for å finne gode løsninger sammen med EU, og jeg har tro på at denne tradisjonen videreføres, sier Nesvik.

Norsk fiskeripolitikk og forvaltning er ikke en del av EØS-avtalen, og Norge og EU har derfor gjennomført årlige fiskeriforhandlinger i over 40 år. Storbritannias brexit fra EU vil føre til at Norge da må forhandle med både Storbritannia og EU om fiskeribestandene i Nordsjøen.

Dersom Storbritannia forlater EU 31. januar med en avtale, vil fiskeriavtalen det forhandles om nå også gjelde for Storbritannia for hele 2020.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.